02.05.2017

Alt for mange voldtægtsofre får ikke den hjælp de har brug for. Det gør de ikke, fordi de er i tvivl om, om det, de har oplevet, faktisk var en voldtægt.

Det vil Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital nu gøre noget ved. Derfor lancerer centret – i samarbejde med de øvrige 8 centre i landet - nu en stor oplysningskampagne. Kampagnen har udgangspunktet i sitet www.erduitvivl.dk. Målgruppen er de 15-25-årige.

Tvivl når gerningspersonen er én man kender
- Vi ved at rigtig mange ikke henvender sig, fordi de er i tvivl. Også selv om de har alvorlige psykiske reaktioner efter overgrebet, kan de gå i lang tid uden at søge hjælp. Man kan fx. være i tvivl, hvis gerningspersonen er en, man kendte i forvejen. Samtidig er mange ofre plaget af frygt, skam eller skyld, og det gør det svært at bede om hjælp. Vi håber derfor, at vi med kampagnen kan øge kendskabet til centrene og få flere til at søge hjælp, fortæller ledende psykolog fra Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital, Rikke Sophie Bak.

Hjælp fra fonde
Kampagnen består af annoncer på Facebook, de såkaldte flush ads (annoncer på indersiden af café-toiletter) og bus- og taxareklamer og fortsætter det næste halvandet år.

Kampagnen er blevet gjort mulig på baggrund af økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske støttefond, Novo Nordisk og Østifterne.

Fakta om voldtægt

  • Politiet fik i 2016 744 anmeldelser om voldtægter, men mange voldtægter bliver aldrig meldt til politiet. Man ved derfor ikke helt præcis hvor mange voldtægter, der bliver begået
  • Forskere har prøvet at vurdere det reelle antal – med meget forskellige resultater. Nogle mener, at omkring 4.700 kvinder bliver tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex hvert år
  • Størstedelen af alle indberettede seksuelle overgreb og voldtægter bliver begået af én, som voldtægtsofferet kender i forvejen eller har mødt kort forinden
  • For rigtig mange af ofrene får overgrebet alvorlige konsekvenser – som posttraumatisk stress, angst, depression fysiske problemer, misbrug og seksuelle problemer


Fakta om centrene, hvor man kan få hjælp

  • Der er 9 centre for voldtægtsofre på hospitaler rundt om i hele landet(Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense, Hillerød, København, Holbæk & Nykøbing Falster)
  • Man kan få hjælp på centrene både lige efter overgrebet, og hvis der er gået måneder eller år
  • På centrene får man støtte og rådgivning af specialuddannet personale
  • Man behøver hverken anmelde sin oplevelse til politiet eller have en henvisning fra lægen, og hjælpen koster ikke noget

Flere oplysninger

  • Ledende psykolog, Rikke Sophie Bak, Videns- og Behandlingscenter, Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, tlf. 3038 7191 / 2262 2071.

Gå til større illustration fra kampagnen Er du i tvivl?

Tryk her eller på illustrationen, for at hente det i en større udgave.