31.03.2017

Hjertestoppatienter, der indlægges direkte på et specialiseret hjertecenter, har betydelig bedre chance for at overleve, end de, der indlægges på et regionalt sygehus, uanset afstanden til hjertecentret

Et nationalt studie har undersøgt overlevelsen hos patienter med hjertestop uden for hospital. Læger fra Danmarks fem hjertecentre samt præhospital har undersøgt om afstanden til behandling på et hjertecenter, akut undersøgelse af kranspulsårene (KAG) og akut ballonudvidelse (PCI) har en sammenhæng med bedre overlevelse i forhold til indlæggelse på et regionalt sygehus tæt på.

Specialiseret behandling giver højere overlevelse
Og resultaterne gør op med tanken om hurtigst muligt på hospitalet:

"Studiet understøtter, at behandlingen af patienter med hjertestop uden for hospital bør foregå på specialiserede hjertecentre, og at patienterne, uanset afstanden, bør visiteres og indlægges direkte på hjertecentre, som tilbyder avanceret undersøgelse og behandling som akut KAG/PCI," siger Tinne Tranberg, læge, Aarhus Universitetshospital.

Studiet viste, at de patienter, der blev indlagt direkte på et hjertecenter og modtog behandling inden for seks timer med KAG og PCI havde en 45 % relativ højere overlevelse end de, der blev indlagt regionalt.

Resultaterne tyder samtidig på, at en national mere ensartet og aggressiv behandling med akut KAG/PCI måske vil kunne sikre en endnu bedre overlevelse for disse patienter.

I studiet indgik 41.186 patienter fra Dansk Hjertestop Register, som var forsøgt genoplivet af den præhospitale ambulancetjeneste i perioden 2011 til 2013.

Studiet er netop publiceret i European Heart Journal og omtalt i The Times.

 

Kommentar på resultaterne fra Anne Kaltoft, ledende overlæge på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital og formand for Hjerteforeningen.

- Vi har i Danmark et fantastisk samarbejde med Præhospitalet. Præhospitalet formår at fragte de patienter, der har behov for det, fra alle steder i landet til et hjertecenter, med enten ambulancer eller helikoptere. Forskningen her viser, at patienter der har haft hjertestop uden for hospital har en større chance for at overleve, hvis de transporteres direkte til et hjertecenter. Det er meget betydningsfuld viden, som vi skal medtage i arbejdet med at sikre, at patienterne får den mest optimale behandling.