07.03.2017

Region Midtjylland skyder 5,8 mio. kroner i stort pædagogisk udviklingsprojekt, der sætter fokus på klasseledelsen og forholdet mellem lærer og elev på ungdomsuddannelser. Elevernes evaluering af lærerne bliver vigtigt værktøj.

På en række ungdomsuddannelser i Region Midtjylland skal eleverne i den kommende tid evaluere lærernes adfærd i klassen og dermed bidrage til at styrke undervisningen. Evalueringerne er en del af et nyt storstilet udviklingsprojekt, der skal give underviserne mulighed for at udvikle deres klasseledelse, skabe bedre relationer mellem elever og lærere og, ikke mindst, i sidste ende føre til, at flere unge gennemfører en uddannelse.

Projektet, der går under navnet KLEO (Klasseledelse og erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne), er et samarbejde mellem Handelsgymnasiet Skive og Aarhus Universitet. Derudover er det støttet af Region Midtjylland med 5,86 mio. kroner, hvilket gør det til regionens største pædagogiske udviklingsprojekt til dato.

- Vi ser meget frem til, at lærerudviklingsprojektet udbredes til flere skoler i vores region. Vi håber, at det vil resultere i nogle endnu dygtigere lærere, og at det vil føre til, at flere unge færdiggør en ungdomsuddannelse. Vi tror, at et projekt i den her skala vil kunne ændre mindsettet på skolerne, så de får øget fokus på klasseledelse og lærernes relationer til eleverne, siger Maria Skov Pedersen, der er udviklingskonsulent i regionen.

Hun fortæller, at mange af Region Midtjyllands tidligere projekter på området, har været rettet mod eleverne og fastholdelse af dem. Derfor er der store forventninger til KLEO-projektet, der fokuserer på forskningsbaseret udvikling af lærerne og undervisningen.

Kræver venlighed og klare rammer

Forskning viser, at det betyder meget for elever2nes motivation og læring, om de har et positivt forhold til læreren. Det har blandt andet betydning, om læreren er venlig og forstående og viser interesse for eleverne, om der er klare rammer, hvor meget medbestemmelse eleverne får, og om læreren ofte er strengt irettesættende.

Men det er ikke givet, at alle lærere er bevidste om, hvad deres måde at være sammen med eleverne på betyder. Blandt andet derfor får eleverne i KLEO mulighed for at evaluere deres lærere i et skema med nogle parametre, der viser, hvordan eleverne oplever lærerens adfærd i undervisningen.

Evalueringsskemaet er blevet til med inspiration fra Holland og er empirisk velafprøvet. Formålet med evalueringen er at styrke den positive lærer/elev-relation, forklarer Lea Lund, der er adjunkt på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet og forskningsleder på projektet.

- Med QTI-evalueringsskemaet har vi fået et redskab, som holder et spejl op foran læreren og viser, hvordan eleverne i den enkelte klasse oplever ham eller hende. Det er ikke et hurtigt fix, som fortæller læreren, hvordan undervisningen skal være, men det tager temperaturen på klasserummet og giver nogle pejlemærker til læreren, siger Lea Lund.

Lærere kommer på skolebænken

På Handelsgymnasiet i Skive og på Randers Statsskole har de arbejdet med QTI og udvikling af lærernes praksis i et lignende projekt med titlen "Relationskompetence og klasseledelse”. Det er blandt andet erfaringerne herfra, der nu bliver skaleret op til flere ungdomsuddannelser i regionen med KLEO.

- Vi har simpelthen været så begejstrede for QTI, og hvad det kan som samtale- og refleksionsredskab, så vi vil rigtig gerne være med til at udbrede det til flere ungdomsuddannelser. Vi synes faktisk, at det er et privilegium at få lov til at give flere lærere det redskab i deres værktøjskasse og videregive vores gode erfaringer fra det udviklingsprojekt, vi har været med i, siger rektor på Handelsgymnasiet i Skive, Henrik Neve, som er overordnet projektleder på KLEO-projektet.

Et antal af hans lærere skal uddannes på Aarhus Universitet til en form for pædagogiske konsulenter, der skal videreformidle erfaringerne fra ROK-projektet og kendskabet til evalueringsredskabet til andre lærere i regionen.

Fakta

  • Projektet ”Klasseledelse og erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne” (KLEO) er støttet med 5,86 mio. kroner af Region Midtjylland
  • Målet er at øge lærernes bevidsthed om egen klasseledelse og lærer-elev-relationer – Lærerne får ny viden om området, observerer hinandens undervisning og diskuterer deres erfaringer i teams.
  • Udbrede brugen af evalueringsskemaet QTI – Evalueringsskemaet QTI, der giver et billede af lærerens adfærd i klassen, udbredes ved, at Aarhus Universitet uddanner et antal lærere i at bruge og fortolke evalueringsskemaet. Lærerne skal derefter fungere som konsulenter på andre skoler.
  • Opsamle erfaringer med skoleudvikling – Forskerne ser på, hvordan den pædagogiske ledelse håndterer udviklingsprocessen, og hvordan lærerne oplever disse.

 

Lærerne på midtjyske ungdomsuddannelser skal udvikle deres klasseledelse i nyt stort projekt.