31.03.2017

Trine Agerskov bliver ny oversygeplejerske på Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Hun kommer fra et job som oversygeplejerske i Præhospitalets AMK-vagtcentralen, der bl.a. har ansvaret for alle de patienter, der døgnet rundt ringer 112 i Region Midtjylland.

Den nye oversygeplejerske kommer med 12 års ledelseserfaring kombineret med erfaring fra akutte specialer. 

- Jeg har et indgående kendskab til det akutte område, som jeg håber, kan komme Hospitalsenhed Midts akutafdeling til gavn. Jeg er vant til, at der er mange samarbejdspartnere, og vant til at borgerne og politikerne har fokus på, at vi leverer en både hurtig og fagligt høj service, forklarer Trine Agerskov. 

Det er dog ikke kun den erfaringsmæssige baggrund, der gjorde, at ansættelsesudvalget fandt hende den rette til at stå i spidsen for Akutafdelingen sammen med den kommende ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen. 

- Hun har erfaring, indsigt og viden og er fortrolig med akutområdets udfordringerne. Dét tager hun med sig ind i samarbejdet omkring vores akutafdeling. Som person er hun så samtidig meget ansvarlig og dedikeret, og hun har nogle helt særlige personlige egenskaber, der gør, at hun både kan arbejde på et strategisk niveau og samtidig være i øjenhøjde med medarbejderne, siger Hospitalsenhed Midts sygeplejefaglige direktør Tove Kristensen, der ser Trine Agerskov som et perfekt ledelsesmatch til den nye ledende overlæge i afdelingen.

Del af nye ledelsespar i Akutafdelingen 

Når Trine Agerskov tiltræder den 1. maj, gør hun det samtidig med den nye ledende overlæge i Akutafdelingen, Jacob Stouby Mortensen.

De to skal stå i spidsen for afdelingens knap 300 ansatte, og i den kommende tid venter store forandringer med fuld implementering af ny akutstruktur. Det sker samtidig med interne forandringer frem mod indflytningen i det 24.000 kvadratmeter store, nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg, der står færdigt i 2018.

- Medarbejderne kan regne med, at vi er et ledelsesteam, der vil gå forrest. Og sammen med medarbejderne vil vi skabe den bedste akutafdeling. En afdeling, hvor vi værner om medarbejdernes engagement og kerneopgave, og hvor de er stolte og tilfredse med det arbejde, de præsterer, så vi har en attraktiv arbejdsplads. Samtidig skal vi turde sætte ambitiøse mål og sikre, at den oplevede tilfredshed hos patienter, deres pårørende og vores samarbejdspartnere er høj, siger Trine Agerskov og fortsætter:

- Fremtiden med endnu bedre patientforløb og et sundhedsvæsen på patientens præmisser er ikke noget, der kommer. Det er noget, vi skaber sammen!

Stor erfaring fra det akutte område

Trine Agerskov har de seneste fem år har været en del af afdelingsledelsen i AMK-vagtcentralen, der ud over 112-opkald bl.a. også prioriterer, hvornår Region Midtjyllands ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikoptere sendes af sted. 

Inden da var Trine Agerskov afdelingssygeplejerske i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, hvor hun havde det daglige ledelsesansvar for bl.a. det akutte hjertemedicinske afsnit og det medicinske visitationsafsnit. Herudover har hun været afdelingssygeplejerske på intensiv- og opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Horsens.

Trine Agerskov er 45 år og har sin private base i Silkeborg. Her bor hun med sin mand og to døtre på 16 og 18 år.

Om Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt

  • Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg blev selvstændig afdeling 1. januar 2014.
  • Akutafdelingen har knap 300 ansatte.
  • Akutafdelingen modtager alle akutte patienter fra Viborg, Silkeborg og Skive, bortset fra akut syge børn og hjertemedicinske patienter. Akutafdelingen diagnosticerer og indleder behandling, før patienten udskrives eller flyttes til behandling på andre afdelinger.
  • Akutafdelingen driver akutklinikkerne på hospitalerne i Silkeborg og Skive.

Flere oplysninger

  • Sygeplejefaglig direktør, Tove Kristensen, tlf. 7844 1104
  • Trine Agerskov, tlf. 3046 3772