10.03.2017

Ventetiden på afklaring for henviste patienter i Region Midtjylland er blevet markant kortere. Endnu engang ligger regionen helt i front i national måling.

Det går markant bedre med at overholde udredningsretten i Region Midtjylland. Patienter har ret til at få afklaret, hvad de fejler indenfor 30 dage. Det sker for 96 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien, for 95 % af de voksne psykiatriske patienter og for 89 % af hospitalernes patienter.

Det viser Sundhedsdatastyrelsens nationale monitorering af udredningsretten for 4. kvartal i 2016. I den nye undersøgelse opgøres ventetiderne på en mere retvisende måde, hvor bl.a. patienter, der selv vælger at udskyde deres undersøgelser, er sorteret fra.

Ros til personalet

- Særligt i psykiatrien har vi ofte hørt om lange ventetider. Vi er endnu ikke i mål, men tæt på. Personalet har virkelig ydet en stor indsats. Det skal de have ros for, både i psykiatrien og på de somatiske hospitaler, siger Hospitalsudvalgets formand, Anders Kühnau.

Og fortsætter:

 - På hospitalerne har personalet gjort meget for at tage flere patienter ind. De har udvidet åbningstider og omlagt arbejdsgange i en travl hverdag. Det er godt gået, siger Anders Kühnau.

Fakta

Andel af patienter udredt inden 30 dage

2016

4. kvartal

3. kvartal

 

Udredt inden 30 dage – korrigeret*

Udredt inden 30 dage

Udredt inden 30 dage

Hospitaler (somatik)

89 %

77 %

68 %

Psykiatri voksen

95 %

89 %

85 %

Psykiatri Børn

96 %

92 %

73 %

* Korrigeret: Patienter udredt inden for 30 dage fraregnet patienter der af faglige årsager eller efter eget ønske ikke er udredt inden 30 dage.

Flere oplysninger

  • Formand for Hospitalsudvalget, Region Midtjylland Anders Kühnau. Tlf.: 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
  • Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midtjylland. Tlf. 2911 2169 / 7841 0020 / JACOMA@rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/