06.03.2017

Fremtidens gadelygter tilpasser byens lys til borgernes behov via intelligente styringer. Det betyder massivt vækstpotentiale for Seneco A/S, der har Nupark Accelerace og Den Midtjyske Iværksætterfond i ryggen.

Muligheden for at skrue op og ned for gadebelysningen, så byens lys er tilpasset borgernes aktuelle behov betyder markante besparelser i byernes energiregnskab. Vel at mærke uden at gå på kompromis med sikkerhed og tryghed for byens trafikanter og borgere – og derfor står det naturligt højt på ønskelisten i hos fremsynede byudviklere.

Sådan lyder den korte forklaring på det gigantiske vækstpotentiale i midtjyske Seneco A/S, der netop udvikler og sælger den mulighed i form af "intelligente styrings-løsninger" til gadelys.

Den lange version er noget mere teknisk med begreber som "Big Data" og "Internet of Things", hvor alle maskiner, enheder og – ja – lygtepæle bliver i stand til at kommunikere med hinanden. Men lad os i første omgang nøjes med at slå fast: Teknologien virker og efterspørgslen stiger!

Med stærke investorer i ryggen i form af Nupark Accelerace Invest, der investerer i partnerskab med Færchfonden, Vald. Birn Holding A/S, samt Midtjysk Iværksætter Fond har Seneco det seneste år således leveret intelligente styringer til en række byer. Især i Haderslev kommune samt flere i Midtjylland. Dertil kommer, at virksomheden eksporterer størstedelen af produktionen på et globalt marked, som, alle eksperter tror, vil vokse eksplosivt.

Byerne bliver bæredygtige

- Det handler i første omgang om at spare strøm ved at se på, hvor der er bevægelse i byen. Er der ingen bevægelse, skruer lyset helt ned, og kommer der så en bil eller en person, skrues lyset op i god tid, før der er brug for det, og skruer så ned igen, når der ikke længere er behov, siger adm. direktør i Seneco A/S Kurt Byskov.

- Men teknologien udvikler sig hele tiden, og styringen af lyset er en del af en overordnet global tendens, hvor byerne tilpasser sig borgerne på baggrund af data samtidigt med at byerne i stigende grad indrettes bæredygtigt.

Kurt Byskov fremhæver Skandinavien som det marked, der rykker hurtigst lige nu. Men, lyder det, "Det er et spørgsmål om tid, før det breder sig".

Tidlig start bliver fordel

Seneco blev etableret i 2014, hvor selskabet overtog patenter og rettigheder til sensorstyrede produkter fra selskabet NorthSensor ApS. Samtidig overtog Seneco alle kunderelationer og medarbejdere fra selskabet InnoPower ApS, der tidligere har leveret styringselektronik til flere kommuner, forsyningsvirksomheder. Dermed havde virksomheden et solidt grundlag, der også dannede baggrund for, at Nupark Accelerace skød kapital i foretagendet.

Siden fulgte et par "hårde år" med fokus på produkt- og teknologiudvikling, forklarer Kurt Byskov.

- Vi startede tidligt i forhold til intelligente styringer, og måske også før, der egentlig var et marked. Derfor havde virksomheden heller ikke eksisteret, hvis det ikke var for investeringen fra Nupark. Til gengæld har vi nu fået et gennembrud med flere store kunder i både Danmark og internationalt, siger han og fortsætter:

- Vi har en række produkter, der er gennemtestede samtidigt med, at vi konstant udvikler teknologien. På den måde står vi klar til at indtage det marked, der nu for alvor folder sig ud.

Investeringsfond sikrer vækstmuligheder

Seneco A/S er en ud af mere end 80 midtjyske virksomheder, der har været i kontakt med Den Midtjyske Iværksætterfond, som investerer enten igennem Nupark Accelerace Invest eller sammen med andre investorer.

Fonden blev etableret af Region Midtjylland i 2012 med 50 risikovillige millioner fra den Europæiske Socialfond. De blev så matchet med privat kapital fra Færchfonden, Vald. Birn Holding og Accelerace og i projektperioden steg beløbet markant. Da alle pengene sidste år var investeret var det samlede projekt således på 153 mio. kroner.

Det er Nupark Accelerace, der har investeret i Seneco A/S, og som det er tilfældet med langt størsteparten af de virksomheder, der er involveret i Den Midtjyske Iværksætterfond, er investeringen i stort omfang blevet matchet med kapital fra andre kilder.

At Seneco vokser er heller ikke noget særsyn i sammenhængen. En Undersøgelse viser således, at 25 pct. af de deltagende virksomheder i dag har en omsætning på 5 mio. eller mere, mens 85 pct. fortsat har klare vækstforventninger.

Etableringen af Den Midtjyske Iværksætterfond har bidraget til, at investeringsmiljøet omkring nystartede virksomheder er blevet styrket i Region Midtjylland. Ikke kun ved egen investering fra Den Midtjyske Iværksætterfond, men også ved at have bidraget til, at Accelerace forløbet er blevet anvendt, siger John Sohn, Direktør for Forretningsudvikling i Nupark Accelerace og Den Midtjyske Iværksætterfond.

Læs mere på denmidtjyskeiværksætterfond.dk

Seneco vil skrue på lyset i hele verden

Seneco A/S leverer sensorstyret elektronik og software til intelligent styring af lyset i gadelygter, lysmaster og lignende.

Dermed leverer virksomheden markante energibesparelser uden at gå på kompromis med sikkerhed og tryghed.

Virksomheden har blandt andet leveret styrings-løsninger til en række byer i Haderslev Kommune i Danmark, men forventer dog størst vækst uden for landets grænser.

Allerede i dag eksporteres størstedelen af virksomhedens produkter, og stigende efterspørgsel på intelligent, borgertilpasset og bæredygtig byudvikling skaber optimisme.

Læs mere på seneco.dk

Illustration af fremtidens intelligente gadelys

Foto. Seneco A/S