06.03.2017

Stamcellebehandlingen på Aarhus Universitetshospital er helt i top. Derfor er hospitalet nu blevet akkrediteret af JACIE - den internationale organisation for stamcelletransplantation.

Aarhus Universitetshospital har netop opnået en international akkreditering for stamcellebehandling. Akkrediteringen er udstedt af JACIE, som er en fælles amerikansk-europæisk organisation, der arbejder for at fremme kvaliteten i stamcellebehandling.

Kvalitet fra donor til patient

På Aarhus Universitetshospital er det bl.a. patienter med leukæmi, som får en stamcelletransplantation – også kaldet en knoglemarvstransplantation – som led i deres behandling.
Ved stamcelletransplantation er det vigtigt at holde en høj kvalitet gennem alle led i processen: Både hos donoren af stamceller, under selve transplantationen og til sidst hos patienten.
For at blive akkrediteret hos JACIE, kræves det, at man kan dokumentere høj kvalitet i alle led i processen.

Første hospital i Danmark

Aarhus Universitetshospital er det første hospital i Danmark, der har opnået akkreditering hos JACIE.

- Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at vi gør det godt på Aarhus Universitetshospital. Vi har en god kvalitet, vi har styr på arbejdsgangene, og vi har et godt samarbejde mellem de afdelinger, som er involveret i stamcellebehandlingen, siger Betina Samuelsen Sørensen, som er overlæge på Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

- Der foregår megen international udveksling af stamceller. Så akkrediteringen vil højst sandsynligt også betyde, at vi får nemmere ved at hente stamceller i udlandet.

På Aarhus Universitetshospital er det afdelingen, som hedder Blodbank og Immunologi, der står for kontakten til donorerne og har ansvar for kvaliteten af stamcellerne. Men selve behandlingen med stamcellerne forgår på Hæmatologisk Afdeling, hvor de bl.a. behandler patienter med leukæmi – kræft i blodet.

Selvstændigt center for transplantationer

Hæmatologisk Afdeling er fra 1. marts desuden blevet godkendt i Sundhedsstyrelsens specialeplan som et selvstændigt center for såkaldte allogene stamcelletransplantationer – d.v.s. stamcelletransplantationer fra en donor.

- Med den internationale akkreditering og Sundhedsstyrelsens godkendelse af os som et selvstændigt center tager vi to skridt op. Det bliver til glæde for de jysk-fynske patienter, som har behov for allogene stamcelletransplantationer, siger Jan Maxwell Nørgaard, der er ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling.

 

Yderligere oplysninger:

Betina Samuelsen Sørensen, overlæge, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital, tlf. 78 45 50 06, e-mail: betina.sorensen@skejby.rm.dk

Jan Maxwell Nørgaard, ledende overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tlf. 78 46 78 59/mobil 25 11 95 96, e-mail: jannorga@rm.dk

 Bendt Nielsen, funktionsledende overlæge for stamcelletransplantation, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, e-mail: bendt.nielsen@aarhus.rm.dk