03.03.2017

58-årige Jan Dalberg, der pr. 1. juni 2017 er ansat som ny ledende overlæge i Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, tror på forandring og afprøvning af nye måder at levere sundhedsydelser på.

Jan Dalberg kommer fra en stilling som specialeansvarlig lungemedicinsk overlæge på Vejle Sygehus, hvor han har været siden 2014. Før da var først overlæge på Fredericia Sygehus og senere samme sted specialeansvarlig overlæge i lungemedicin.

I tiden i Fredericia, hvor Jan Dalberg bl.a. arbejdede med kliniske mikrosystemer, blev det besluttet af afskaffe stuegang og i stedet indføre konsultationer.

- Det var en beslutning, der var til stor glæde for patienter og pårørende, siger Jan Dalberg.

Min holdning er, at man vedvarende bør ændre opgaverne i sygehusvæsenet til gavn for patienterne. Det vil ofte kaste en sekundær gevinst i form af effektivisering af sig, mener Jan Dalberg.

- Jeg glæder mig meget til at være med til at fusionere de medicinske afdelinger i Holstebro og Herning til en stor moderne medicinsk afdeling. Den proces vil også inkludere et tæt samarbejde med praktiserende læger og kommunerne i Vestklyngen, samt de øvrige hospitaler i og udenfor Region Midtjylland. Det vil være et kvalitetsløft for patienterne at samle ekspertisen på ét sted med de serviceafdelinger og andre lægespecialer som naturligt følger med. Så bliver det patientens sygehus hvor eksperterne kommer til patienten og ikke omvendt, siger Jan Dalberg.

Flere oplysninger

  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985
  • Ledende overlæge Jan Dalberg tlf. 2342 3734