02.03.2017

Per 1. marts er kandidat og ph.d. Else-Marie Donkjær Elmholdt tiltrådt som ny seniorforsker ved NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse på Hospitalsenheden Vest.

Else-Marie Donkjær Elmholdt er uddannet som kandidat i religionsvidenskab og filosofi fra Aarhus Universitet i 2008 og har en ph.d.-grad fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Dansk Smerteforskningscenter og Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i 2012.

Tværfaglighed som styrke

Som ny seniorforsker er det Else-Marie Donskjær Elmholdts unikke styrke og store interesse at være med til at understøtte og koordinere forskning og uddannelse på tværs af fag, uddannelsesniveauer og specialer. Hun har et stærkt netværksgen og har betydelig erfaring med at anvende en bred vifte af samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige metoder til at kaste nyt lys over forskningen. Erfaring, som hun høstet fra tidligere ansættelser, bl.a. ved Interacting Minds Centre, CFIN og MINDLab på Aarhus Universitetshospital og i forbindelse med internationale forskningsophold.

Den nye seniorforsker vil bl.a. være ansvarlig for forskningsvejledning og undervisning af hospitalets yngre forskere, post docs, forskningsårsstuderende og forskere med baggrund fra de sundhedsfaglige bachelor uddannelser i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Seniorforsker Else-Marie Donkjær Elmholdt kommer til at indgå i et tæt, dagligt samarbejde med NIDO | danmarks øvrige stab og vil være med til at opbygge og udvikle centeret som det fremtidige forskningsmæssige knudepunkt for hospitalets forskningsmiljøer ved det nye hospital i Gødstrup.

37-årige Else-Marie Donkjær Elmholdt bor privat i Solbjerg ved Aarhus med sin mand og parrets to børn.

Fakta om NIDO | danmark

NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse, er vokset ud af det stærke forskningsmiljø på Hospitalsenheden Vest, der er et af de mest forskningsaktive hospitaler uden for de store universitetshospitaler i Danmark.

Du kan læse mere om NIDO | danmark på: www.nido.rm.dk

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Else-Marie Donkjær Elmholdt tlf. 7843 8586 (2168 3630).

Forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, tlf. 7843 8580. NIDO | danmark

Else-Marie Donkjær Elmholdt tiltrådt som ny seniorforsker ved NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse på Hospitalsenheden Vest. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation – Hospitalsenheden Vest.