15.03.2017

Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens med bl.a. nye traumestuer og en billeddiagnostisk satellitfunktion er netop indviet.

Regionshospitalet Horsens tager med udvidelsen på 800 kvadratmeter det første store skridt i retning af en fremtidssikret akutafdeling med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og udredning af akutte patienter.

Hospitalsudvalgets formand, Anders Kühnau, Region Midtjylland, stod for snoreklippet.

- Jeg er jo selv her fra byen, så for mig betyder byens hospital ekstra meget. Vi er i gang med en meget omfattende ud- og ombygning for at bygge fremtidens akuthospital. I Regionsrådet glæder vi os over de forbedringer, som både patienter og medarbejdere mærker nu og kommer til at mærke i de kommende år, siger Anders Kühnau.

Ekspertisen samles om akut syge

Udvidelsen omfatter tre nye traumestuer, et dekontamineringsrum (afgiftningsrum), fire sengestuer, egen laboratorie- og EKG-funktion samt en døgnbemandet billeddiagnostisk enhed med ultralyd, røntgen og CT-scanner.

Dermed bliver vigtigt hospitalsudstyr med tilhørende bemanding samlet i Akutafdelingen omkring den svært syge eller tilskadekomne patient.

- Med de nye rammer får vi mulighed for at give patienterne et endnu mere kompetent, hurtigt og sammenhængende behandlingsforløb, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenheden Horsens.

- Den seneste patienttilfredsundersøgelse, som er blevet offentliggjort i dag, viser, at vores akutte patienter er meget tilfredse med at komme på hospitalet. Med de nye rammer forventer vi at kunne fastholde og gerne udbygge de velkoordinerede arbejdsgange og det gode samarbejde, som ligger til grund for den høje patienttilfredshed, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Den første af to udvidelser

Udvidelsen af Akutafdelingen i Horsens er den første af to store udvidelsesetaper, som Regionsrådet har godkendt og bevilliget penge til.

Begge udvidelser sker i hospitalets tidligere operationsgang, men anden fase kan dog først færdiggøres, når alle operationer er rykket over i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' fra omkring årsskiftet til 2018/19. Renovering af de nuværende arealer indgår også i planen.

Når Akutafdelingen er helt færdigombygget – forventeligt i 2021 – vil den være på i alt 3.100 m2 med 38 sengepladser, traume- og modtagestuer, egen laboratorie- og billeddiagnostisk funktion samt nye opholdsarealer til patienter og pårørende, nye vagtlægerum og personalefaciliteter.

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens har ca. 17.000 skadestuepatienter og 13.000 indlæggelser pr. år.                                                                    

Flere oplysninger

  • Formand for Hospitalsudvalget, Anders Kühnau, Region Midtjylland, Tlf.: 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenheden Horsens
    Tlf. 7842 5001 / Lisbeth.Holsteen.Jessen@horsens.rm.dk
  • Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens. Tlf.7842 5004/ joerkris@rm.dk
    Administrationschef og chef for byggeri Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenheden Horsens. Tlf. 3038 7193/ thkris@rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

 

Anders Kühnau klipper den røde snor ved indvielsen af den nye ombyggede akutafdeling på Regionshospitalet Horsens

Formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau, indviede onsdag eftermiddag den nye ombyggede akutafdeling på Regionshospitalet Horsens i hjembyen. Foto: Regionshospitalet Horsens.