23.11.2017

Kræftens Bekæmpelse bevilger et stort millionbeløb til det første ph.d.-projekt på Onkologisk Forskningsafsnit ved Hospitalsenheden Vest. Projektet har store ambitioner om at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter.

Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark med ca. 4500 nye tilfælde hvert år. Blot halvdelen af patienterne overlever efter, at behandlingen er afsluttet. Det skyldes bl.a., at det kun er muligt at opspore tilbagefald eller forværringer af sygdommen i forbindelse med, at patienten indkaldes til rutinemæssige scanninger på hospitalet som en del af sit opfølgningsforløb.

Det er baggrunden for, at Onkologisk Forskningsafsnit på Hospitalsenheden Vest modtager 3,5 millioner kroner i støtte fra Kræftens Bekæmpelse til at søsætte sit første ph.d.-projekt, der vil undersøge muligheden for at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter efter endt behandling.

Ambitionsniveauet er højt: over de næste tre år forløber fire undersøgelser i et samarbejde mellem Onkologisk Forskningsafsnit og AmbuFlex på Hospitalsenheden Vest ligesom Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse også bliver en del af det forskningsmæssige samarbejde. Undersøgelserne skal være med til at vurdere, om systematisk brug af patient-rapporterede oplysninger kan opspore tegn på lungekræft tidligere end opfølgning på hospitalet.

Ph.d.-studerende og klinisk assistent tiltræder 1. januar 2018

Pr. 1. januar 2018 tiltræder læge Rasmus Blechingberg Friis fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital som projektets ph.d.-studerende og som klinisk assistent ved Onkologisk Forskningsafsnit. Medvejleder er professor Niels Henrik Hjøllund fra AmbuFlex, som er tilknyttet universitetsklinikken Arbejdsmedicin på Hospitalsenheden Vest.

Den kommende ph.d.-studerende er i øjeblikket ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse i kræftsygdomme. Og ifølge Halla Skuladottir, dr. med. og forskningsansvarlig overlæge ved Onkologisk Forskningsafsnit, så markerer ansættelsen, at forskningsafsnittet nu bevæger sig et vigtigt skridt videre mod at blive en forskningsafdeling med sine egne ph.d.-projekter.

- Hidtil har vi primært bedrevet lægemiddel- og registerforskning, men ideen til dette ph.d.-projekt er født på Onkologisk forskningsafsnit. Dette er kun den spæde start på, at vi udvikler os til at blive en forskningsafdeling med flere af vores egne ph.d.-projekter indenfor de store kræftsygdomme.

Visioner og vokseværk indenfor kræftforskning

Ledende overlæge Hanne Linnet og ledende oversygeplejerske Lene Høgsberg på Onkologisk Afdeling bekræfter, at afdelingens lille forskningsafsnit både har visioner og vokseværk:

"Vi vil være både være kendt for at bedrive forskning på tværs af alle fag og på et højt fagligt niveau. Vi vil være det sted, hvor man søger hen, fordi man både som forskningsinteresseret læge og sygeplejerske ved, at man får mulighed for at udvikle sig fagligt og møde spændende faglige udfordringer."

 

  • Læs mere om forskningsprojektet