09.11.2017

Region Midtjylland var i dag med til at "åbne" GreenLab Skive – et fyrtårnsprojekt inden for udnyttelse af vedvarende energi. På sigt kan GreenLab Skive huse mange af fremtidens energiløsninger som en vindmølle med indbygget batteri og et biogasanlæg, der med hjælp fra vindmøllestrøm kan sende kvalitetsgas ud i vores naturgasnet.

GreenLab Skive er et projekt, Region Midtjylland har bakket op om, og som er i tråd med regionens og vækstforums ønske om at styrke den grønne omstilling og udvikling af erhverv og arbejdspladser inden for det felt. Det kan samtidig bidrage til regionens langsigtede energimål.

Visualisering af GreenLab Skive. GreenLab Skive bliver etableret ved siden af Kåstrup Genbrugsplads nord for Skive. Illustration: Schønherr.

- I Region Midtjylland har vi et mål om, at 50 % af vores energiforbrug allerede i 2025 skal stamme fra vedvarende energi – og på længere sigt skal vi nå op på 100 %. Her taler vi om alt energiforbrug, dvs. el, varme, industri og transport. Derfor er det med stor interesse, at vi bakker op om udviklingen af GreenLab Skive og løbende har støttet realiseringen. Jeg håber og tror på, at Green Lab Skive bliver et betydende center for innovation og demonstration af nye løsninger – til stor gavn for den grønne omstilling og erhvervsvæksten i både Skive og hele Region Midtjylland, sagde 1. næstformand i regionsrådet Anders Kühnau (S) bl.a. i sin tale ved åbningen.

GreenLab Skive skal blive en erhvervspark for energirelaterede virksomheder, der på en og samme tid kan udvikle-, udnytte og lagre nye energikilder. Energi-løsningerne skal blive konkrete og brugbare, så de kan integreres i vores almindelige energiforsyninger i hverdagen, og så andre kan lære af dem. 

Plastaffald som brændstof til biler 

Et godt eksempel på det blev også markeret i dag, for norske Quantafuel etablerer sig i GreenLab Skives erhvervspark med en investering på 100 mio. kroner og 20 permanente arbejdspladser. Med ny teknologi satser Quantafuel på at omdanne plastikaffald til dieselolie til biler. 

Ved åbningen blev der naturligvis klippet et grønt bånd for at signalere bæredygtighed og grønne løsninger. Den gyldne saks blev ført af Steen Hintze, der er direktør for Energifonden Skive og ansvarlig for GreenLab-projektet. Han åbnede med det klassiske Walt Disney-citat: "If you can dream it - you can do it!" Foto: Skive Kommune. 

Åbningen blev markeret på det sted, hvor GreenLab Skive får sin base på et område side om side med den lokale Kåstrup Genbrugsplads nord for Skive. Her er der som led i GreenLab Skive fremskredne planer om at bygge et biogasanlæg, der med hjælp fra vindmøllestrøm kan sende kvalitetsgas ud i vores naturgasnet.

- I det projekt vil man tage "lavkvalitetsgas" fra biogasanlægget, tilsætte overskudsstrøm fra vindmøller og i den proces skabe gas, der kan gå direkte ud i vores almindelige, veludbyggede naturgassystem. Samtidig kan naturgasnettet fungere som et lager for den opgraderede biogas - en slags batterifunktion - som gør det muligt gemme biogassen til senere brug – og også udnytte overskudsstrøm fra vindmøller, som vi ikke ellers kan udnytte selv i Danmark, forklarer energiudviklingskonsulent Søren Dürr Grue fra Region Midtjylland.

Det er samtidig tænkt ind, at spildvarmen kan udnyttes af andre virksomheder i GreenLab Skive, fordi virksomhederne her skal ligge tæt både fysisk og forretningsmæssigt. 

Aftenvisualisering af et færdigetableret GreenLab Skive som erhvervspark for energirelaterede virksomheder og samtidig en "symbiose" af forskellige energisystemer og lagring af energi. Illustration: Schønherr. 

Flere oplysninger: 

Søren Dürr Grue, udviklingskonsulent, Grøn Vækst og Oplevelser, Regional Udvikling, Region Midtjylland: 2169 4145 / soren.durr.grue@ru.rm.dk

Pia Lange Christensen, kontorchef, Grøn Vækst og Oplevelser, Regional Udvikling, Region Midtjylland: 2910 0309 / pia.lange@ru.rm.dk

www.greenlabskive.dk