15.11.2017

Ni turistaktører fra Region Midtjylland er i år med i opløbet, når hovedmodtagen af TurismeVÆKSTprisen skal findes. De ni kandidater vil blive vurderet på, om de har været med til at skabe vækst og beskæftigelse i turisterhvervet, og om de tænker internationalt i deres arbejde.

Vækst i turismeerhvervet kan have mange varianter. Det kan være internationalt vokseværk for ildfestregatta i Silkeborg, eller en campingplads i Humlum ved Struer der har vækstet 315 procent på 10 år trods tilbagegang for mange campingpladser.

Kandidater har gentænkt turistproduktet

Det er bare to eksempler af de ni turistaktører, der er indstillet til TurismeVÆKSTprisen 2017. De indstillede til hovedprisen er: Mønsted Kalkgruber, Fængslet (Horsens), Nationalpark Mols Bjerge, VisitSilkeborg, Ry Outdoor Festival, Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, Humlum Fiskerleje og Camping, Silkeborg Ildfestregatta og Sea War Museum Jutland i Thyborøn.

- Det er et bredt kandidatfelt som geografisk er spredt til det meste af regionen. Det siger lidt om, hvor vigtigt et erhverv turismen er i regionen, og at det hele tiden må være i udvikling, hvis der skal skabes vækst og udvikling lokalt. Og fælles for alle kandidaterne er, at de har gentænkt deres produkt, siger udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen.

Modtagere offentliggøres 16. januar 

Foruden de ni indstillede til hovedprisen er i alt 11 andre turistaktører indstillet til temapriserne ”Kulturturisme som ny vej til vækst og udvikling” og ”Innovation i turismen”. Se listen over alle indstillede sidst i pressemeddelelsen eller se mere uddybende information på www.turismevækstprisen.dk.  

Det er regionsrådet, der vælger, hvilke kandidater der skal modtage de tre priser. Prisuddelingen og offentliggørelsen sker i forbindelse med Turismekonferencen 2017, der holdes den 16. januar 2018 på Remisen i Brande. 

Besøgende på JyllandsAkvariet på sælsafari som en del af besøget på akvariet. Siden JyllandsAkvariet i Thyborøn modtog TurismeVÆKSTprisen sidste år, har akvariet fået endnu en båd. Den blev der råd til udbetalingen på med de penge, der fulgte med prisen. (Foto: JyllandsAkvariet)

Kandidater til hovedprisen 2017:

 • Mønsted Kalkgruber (Viborg Kommune) har arbejdet med attraktionens tilgængelighed bl.a. med nyt stisystem.
 • FÆNGSLET (Horsens Kommune) arbejder målrettet med oplevelsesudvikling og har skabt betydelig meromsætning.
 • Nationalpark Mols Bjerge (Syddjurs Kommune) har gennem dialog og involvering af partnere og frivillige skabt nye tiltag.
 • VisitSilkeborg (Silkeborg Kommune) har en ny strategi for værtskab og gæsteservice – samt skabt mobilt turistbureau.
 • Ry Outdoor Festival (Skanderborg Kommune) har med få ressourcer skabt en festival med 10.000 gæster på kun tre år.
 • Strandingsmuseum St. George (Holstebro Kommune) er i 2017 genåbnet med ny udstilling - et samspil mellem arkitektur, sted og indhold.
 • Humlum Fiskerleje og Camping (Struer Kommune) har trods udfordringer i branchen vækstet 315 procent på 10 år.
 • Silkeborg Ildfestregatta (Silkeborg Kommune) har udviklet produktet og får markant flere danske og udenlandske gæster.
 • Sea War Museum Jutland (Lemvig Kommune) har siden åbningen i 2015 oplevet markant stigning i særligt internationale gæster.

Kandidater til temapriserne 2017:

 • Generation Handball (Viborg Kommune) – årlig ”håndboldfestival”, der tiltrækker børn og unge fra 15 lande.
 • Museum Jorn for udstillingen Jorn+Munch (Silkeborg Kommune) der er realiseret gennem værdikædesamarbejder på tværs af region og landegrænser.
 • eScape (Skanderborg Kommune) – en række midlertidige kulturprojekter, der kombinerer kunst, arkæologi og turisme.
 • Det Grænseløse Køkken (Syddjurs Kommune) – et oplevelsesprodukt der samler de lokale og besøgende og har skabt udvikling til området ved den gamle Maltfabrik.
 • Animaglyphe ved Odin Teatret (Holstebro Kommune) – en spektakulær event på Græm Strand skabt i samarbejde ml. lokale og udenlandske kunstnere, foreninger, frivillige mv. 
 • Struer Museum (Struer Kommune) har med udgangspunkt i byens stedbundne ressourcer skabt et lærings- og oplevelsesmiljø.
 • Sostrup Slot og Kloster (Norddjurs Kommune) har gentænkt sit oplevelsesprodukt og samarbejder med både vidensinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.
 • Fonden Destination Djursland (Syddjurs Kommune) har udviklet projektet Bleisure Turisme, der har til formål at øge omsætning inden for erhvervs- og mødeturisme.
 • René Povlsen, købmand i MENY, Rønde (Syddjurs Kommune) har i samarbejde med lokale leverandører udviklet nye lokale kvalitetsprodukter.
 • VisitAarhus(Aarhus Kommune) har ved hjælp af kunstig intelligens, sensorer og dataanalyse fået brugbar viden om gæsters adfærd og færden på destinationen.
 • Krabbefestivalen (Lemvig Kommune) sætter fokus på det unikke vestjyske fødevarekammer og øger antallet af regionale og internationale besøgende.

 

 

Flere oplysninger

 

 • Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Regional Udvikling, Region Midtjylland: 2043 4304 

 • Udviklingskonsulent, Mie Pedersen, Kontoret for Grøn Vækst og Oplevelser, Regional Udvikling: 2154 8760 

 • Læs mere om prisen på www.turismevækstprisen.dk

Om priserne og turisterhvervet i Region Midtjylland

 

 • Turisterhvervet i Region Midtjylland havde i 2016 en omsætning på 16,8 mia. kroner, og 20.500 var beskæftiget inden for turismen. 

 • TurismeVÆKSTprisen har været uddelt årligt siden 2012.

 • Prisen er tredelt. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner samt en skulptur af den midtjyske kunstner Thomas Andersson og to temapriser på hver 25.000 kroner. 

 • I 2017 er ni turistaktører indstillet til hovedprisen og i alt 11 er indstillet til de to temapriser. 

 • Prisen skal anerkende det midtjyske turisterhverv i bestræbelserne på at vækste og have et internationalt udsyn. 

 • Prisen skal synliggøre Region Midtjyllands strategiske fokus på udvikling og vækst i turistbranchen.