23.11.2017

Forslag om at lukke regionshusene i Holstebro og Horsens er på vej til Regionsrådet. Målet er en mere effektiv drift.

- På vegne af Danske Regioner har jeg indgået en aftale med regeringen om at effektivisere de administrative funktioner. Den opgave skal vi selvfølgelig også løse i Region Midtjylland. Derfor har jeg bedt administrationen finde forslag til besparelser, og det har nu resulteret i forslaget til Regionsrådet om at lukke regionshusene i Holstebro og Horsens, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Region Midtjylland har i dag regionshuse i Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro.

- Der stilles løbende krav til os om at sikre den mest effektive drift, også når det gælder administration. Alene den seneste spareplan Spar1519 skærer knap 54 mio. kr. af de centrale stabes budget. Hertil kommer, at de centrale stabe frem mod 2019 skal levere 12,5 mio. kr. i et særligt omstillingsbidrag på administration. Altså væsentlige besparelser på i alt 66 mio. kr. Derfor indstiller direktionen nu til regionsrådet, at 85 medarbejdere fra Horsens og 70 medarbejdere fra Holstebro samles i regionshusene i Viborg og Aarhus, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

I Viborg vil der blive tale om at skabe plads til ca. 60 medarbejdere i det nuværende regionshus, mens der i Aarhus indgås et nyt lejemål på Olof Palmes Allé nr. 25, som er nabobygning til det nuværende lejemål på Olof Palmes Allé nr. 15. Samtidig fraflyttes et nuværende lejemål på Brendstrupgårdsvej.

Samlet set vil forslaget betyde besparelser på knap 4 mio. kr. Besparelserne kommer bl.a. som følge af, at Region Midtjylland efter omlægningen vil have færre kvadratmeter til rådighed og dermed mindre udgifter til husleje, varme mv.

- Der vil ikke blive tale om at afskedige medarbejdere, men en del medarbejdere får desværre noget længere på job, siger Jacob Stengaard Madsen.

Forslaget behandles på regionsrådsmøde 15. december 2017. Hvis regionsrådet beslutter at lukke regionshusene i Holstebro og Horsens, vil flytningerne af medarbejdere ske fra ca. 1. juni – 31. december 2018.

Flere oplysninger