27.11.207

I håbet om at forbedre succesraten for kvinder i fertilitetsbehandling retter fertilitetsforskere nu blikket mod underlivets bakteriemiljø.

Tidligere forskning har vist, at chancen for at blive gravid er lav hos kvinder, der bærer to bestemte bakterier i høj koncentration. I et nyt forskningsprojekt forsøger forskerne at ændre bakteriemiljøet i underlivet hos de pågældende kvinder. 1.850 kvinder får tilbud om at deltage i forsøget som led i deres fertilitetsbehandling.

Til forsøget har forskerne importeret et lægemiddel med den bakteriestamme, som alle undersøgelser tyder på er den sundeste mælkesyrebakterie.

Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive står i spidsen for forskningsprojektet. I samarbejdet indgår herudover to offentlige og to private fertilitetsklinikker, Aarhus Universitet samt Statens Serum Institut.

Flere oplysninger

  • Ph.d.-studerende Thor Haahr, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, tlf. 2788 54 02 
  • Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, tlf. 2381 5991 
  • Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, tlf. 7844 5760