14.11.2017

Det vil stadig være sværest for de tyndt befolkede områder at få tilskud til etablering af bredbånd.

Flere penge løser ikke de grundlæggende problemer med Bredbåndspuljen. Det understreger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen. Baggrunden er en ny aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, der hæver regeringens bredbåndspulje fra 40 til 100 mio. kroner. Puljen skal sikre hurtigt internet i hele Danmark.

- Vi har i lang tid sagt, at der skulle afsættes flere midler til bredbåndspuljen, hvis det skal lykkes at få en tidssvarende bredbåndsdækning i de tyndt befolkede områder. Derfor er det naturligvis glædeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti nu er blevet enige om at tilføre 60 mio. kr. til puljen i 2017. Men det hjælper ikke at tilføre flere midler, hvis man ikke samtidig ændrer kriterierne for at kunne få del i midlerne. I dag er kriterierne med til at skævvride, hvem der kan få tilskud til bredbåndsprojekter, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Fire ud af 42 fik tilskud

I 2016 blev der i Region Midtjylland søgt om tilskud til 42 projekter. Kun fire af disse projekter endte med at få tilskud. Ansøgningsfristen til 2017-uddelingen var i september. Her blev der i Region Midtjylland i alt søgt om tilskud til 10 projekter.

Erfaringen fra sidste år var, at det kræver et meget stort arbejde at søge, men at midlerne i sidste ende ikke kommer de tyndtbefolkede områder til gode, fordi kriterierne for tildeling favoriserer de tættere befolkede områder. 

Region Midtjylland har derfor påpeget i forbindelse med evalueringen af bredbåndspuljen, at kriterierne bør ændres.

Regionen peger især på tre kriterier, som favoriserer større projekter:

  1. Kriteriet om projektets størrelse betyder, at projekter på 100 adresser har langt større mulighed for at få tilskud, end projekter på 10 adresser.
  2. Kriteriet om totalprisen pr. tilslutning giver flest points for en lav gennemsnitspris. Det er klart, at prisen pr. tilslutning er højere, når der er langt mellem husene.
  3. Kriteriet om egenbetaling betyder, at man vil skulle op på en meget høj egenbetaling, hvis man vil hente point her.

Underlig timing 

Bent Hansen undrer sig over tidspunktet for aftalen om flere midler til bredbåndspuljen:

- Hvis de lokale sammenslutninger havde vidst, at der var flere penge til rådighed, ville vi også have set flere ansøgninger. Der er ingen tvivl om, at de dårlige erfaringer fra sidste år, hvor man brugte mange kræfter på at søge, men ingen penge fik, har været med til at demotivere folk. Det må være god tone, at man inden en ansøgningsfrist åbent lægger frem, hvor mange penge der er at søge om. Der bør også tilføres flere penge til puljen næste år, men det skal meldes ud i god tid for at motivere til flere ansøgninger, ligesom et større beløb på forhånd bør reserveres til tyndt befolkede områder, siger han.

Fakta

  • En ny aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti tilfører 60 mio. kroner mere til bredbåndspuljen i 2017, så den bliver på i alt 100 mio. kroner.
  • Puljen er målrettet områder, hvor det ikke er muligt at få mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger, men kriterierne for at få tildelt midler kritiseres for at forfordele tyndt befolkede områder.
  • 54.523 adresser i Region Midtjylland opfylder i dag kriterierne for at søge midler fra bredbåndspuljen. Ved første uddeling fra puljen i 2016 blev der i Region Midtjylland søgt om tilskud til 2.632 adresser fordelt på 42 projekter. 408 adresser fordelt på fire projekter fik tilskud.

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland,

tlf. 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer