10.11.2017

Verdens Præmaturdag fredag 17. november 2017 fejres i Danmark på Dokk1 i Aarhus

Godt 7 % af alle børn i Danmark fødes før tiden. Det svarer til ca. 4.500 børn om året eller 1-2 børn i hver skoleklasse. Tidligere var der en betydelig risiko for død og svære handicap, hvis et barn blev født for tidligt, og der var mange etiske dilemmaer i behandlingen.

Men i løbet af få år er behandlingsmulighederne blevet meget bedre. Det helt store flertal af børnene overlever, og selv om børn født før tiden har en øget risiko for bl.a. udviklingsmæssige problemer, så er langt de fleste helt raske.

Til gengæld er det fortsat en voldsom oplevelse at få et for tidligt født barn. Selv om barnet overlever, så er forløbet omkring fødslen og det ofte lange indlæggelsesforløb præget af stress, bekymringer og sorg, som kan påvirke familien gennem mange år.

- Den tidlige fødsel er en stor belastning og sorg for en mor, som ofte har været indlagt op til fødslen og allerede er belastet af stress og bekymringer. Når fødslen har fundet sted mister hun de håb og drømme hun har haft om et normalt svangre- og barselsforløb, siger overlæge Jesper Padkær Petersen på Aarhus Universitetshospital.

- Forløbet påvirker begge forældres psykiske helbred, og den vigtige tætte fysiske kontakt mellem forældre og barn er ofte begrænset af barnets behov for kuvøse, respirator og sonde og indlæggelse på en kuvøsestue med 1-2 andre familier, uden mulighed for at sove sammen med barnet, siger Jesper Padkær Petersen.

Fagkonference om for tidligt fødte

Derfor kommer Verdens Præmaturdag 2017 i Danmark at sætte fokus på, hvordan børn, forældre og fagfolk opfatter udfordringerne ved at blive født for tidligt i dag, og politikere fra kommune, region og Folketinget er inviteret til at give deres besyv med om mulighederne for forbedringer.

Verdens Præmaturdag 2017 falder sammen med afslutningen på Nordiske Neonatal møde, som også afholdes i Aarhus, og det betyder, at internationale eksperter også deltager i arrangementet. Bl.a. kommer den svenske overlæge Tore Curstedt, som var med til at opfinde det første lægemiddel, der kunne modne lungerne på for tidligt fødte børn, og som har hjulpet over en halv million for tidligt fødte børn med at overleve siden 1980'erne.

Fest for for tidligt fødte

Dagen bliver samtidig en fest, hvor Aarhus Universitetshospital fejrer børn og familier ved at byde på saftevand, kaffe, the, gløgg og æbleskiver. Der bliver taler, fotografering og en lille SoMe-event.

Interesserede er velkomne til: 

Verdens Præmaturdag 2017
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
17. november kl. 14.30-17.30

Se invitationen her

Fakta:

  • Godt 7 % af alle børn i Danmark fødes før tiden (før graviditeten har varet 37 fulde uger). Det svarer til ca. 4.500 børn/år eller 1-2 børn i hver skoleklasse. 
  • De fleste (3.500) er født let til moderat for tidligt (i 32.-36. graviditetsuge), omkring 1.000 er født meget for tidligt (før uge 32), og heraf er ca. 200 børn per år født ekstremt for tidligt (før uge 28).
  • I dag er det oftest sygdom - og ikke for tidlig fødsel - der er årsagen, når et for tidligt født barn ikke bliver rask. I disse tilfælde har sygdommen som regel været årsagen til den for tidlige fødsel.
  • Dødeligheden i uge 28 ligger i dag omkring 1-2 %, og dødeligheden falder med stigende fødselsalder.
  • I uge 26-27 er der dødeligheden 5-20 %.
  • Gruppen med meget stor dødelighed udgøres af børn født i ugerne 23, 24 og 25, hvor dødeligheden er hhv. 90 %, 45 % og 30 %. Antallet af børn født i disse uger totalt pr år er ca. 40-50 på landsplan.
  • Børn født før tiden har en øget risiko for udviklingsmæssige problemer, men langt de fleste er raske. Selv blandt de børn, der har problemer, er almindelig skolegang og et selvstændigt voksenliv det mest almindelige.
  • Frekvensen af sværere problemer falder med stigende fødselsalder, og den anslås at være mindre end 5 % i uge 30. Risikoen for ”almindelige” udfordringer som ADHD og indlæringsvanskeligheder er ca. fordoblet ved meget for tidligt fødte børn.
  • Blandt de ekstremt for tidligt fødte optræder gennemgribende handikaps som spasticitet (ca. 5 %), væsentlig intelligensreduktion og autisme med nogen hyppighed (samlet 30-40 %), dog er flertallet af børnene også i den gruppe raske.

Yderligere information:

Overlæge Jesper Padkær Petersen, Nyfødt- og Børneintensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital, tlf. 3071 5171 eller mail jesppete@rm.dk.