07.11.2017

Region Midtjylland har kontrol over forureningen på Høfde 42, hvor to virksomheder afprøver ny teknologi til at fjerne gift. Skal det gamle giftdepot helt væk, kræver det øremærkede midler fra Staten.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg besøgte mandag Høfde 42 ved Harboøre Tange, hvor Region Midtjylland overvåger  en af Danmarkshistoriens største forureninger – og samtidigt håber, at Staten vil øremærke midler til en afgravningsløsning på det gamle giftdepot.

Formålet med turen var at få indblik i regionens arbejde med at optimere en fremtidig løsning. Det foregår blandt andet i samarbejde med to virksomheder – Krüger A/S og Fortum Waste Solution - der begge for nylig har fået bevilget midler fra den statslige teknologiudviklingspulje MUDP til deres projekter på Høfde 42.  Projekterne undersøger i løbet af 2018 nye tilgange til at fjerne forureningen – herunder nye metoder til fjernelse af kviksølv, som er et globalt problem.

Nye forhandlinger i 2019

 


Næste reelle skridt på vejen mod at få fjernet den gamle forurening er planlagte forhandlinger mellem Staten og Danske Regioner i 2019. Her skal det aftales, hvordan store forureningssager fremadrettet skal prioriteres og finansieres.

Indtil da arbejder regionens eksperter på at optimere en fremtidig afgravningsløsning, så den bliver så bæredygtig og omkostningseffektiv som muligt – og meget gerne en løsning, der også skaber erhvervsmuligheder for danske virksomheder.  

Læs mere om Fortums projekt og Krügers projekt

Tidslinje for giftdepotet ved Høfde 42

  • I 1957 gav myndighederne tilladelse til, at virksomheden Cheminova måtte oprette et giftdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange.
  • Indtil 1962 blev depotet brugt til at opbevare intet mindre end 100 forskellige miljøfarlige stoffer. Staten deponerede ligeledes miljøfarlige stoffer fra hele landet i depotet.
  • Først i 1981 kom der opmærksomhed på, at giftstoffer sivede fra depotet og ud i Vesterhavet, hvorefter Staten besluttede at rydde op. Det arbejde er i dag langt fra afsluttet.
  • Selve giftdepotet er i dag indkapslet af en spunsvæg med en samlet omkreds på 600 meter. Målet med indkapslingen var at vinde tid til at udvikle en effektiv metode til at oprense forureningen, og talrige målinger viser, at den midlertidige løsning virker.
  • Region Midtjylland arbejder løbende - sammen med videninstitutioner og virksomheder - på at optimere en fremtidig løsning.
  • Regionsrådet mener, at Staten bør betale for en afgravningsløsning på Høfde 42.  
  • I 2019 er der planlagt forhandlinger mellem Staten og Danske Regioner, der forhåbentligt fører til en løsning af problemet.

Læs mere om Region Midtjyllands opgaver på miljøområdet her