23.11.2017

Geert Willander tiltræder den 1. december som ledende overlæge i Røntgen og Skanning i Hospitalsenhed Midt. Han er speciallæge i radiologi og har blandt andet arbejdet med ledelsesopgaver på Aalborg Universitetshospital.

Når Geert Willander den 1. december bliver ledende overlæge i Røntgen og Skanning i Hospitalsenhed Midt, kommer han blandt andet med erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital. 

Derudover har Geert Willander arbejdet som radiologisk konsulent for flere hospitaler. Og senest har han siden 2016 været konsulent i Røntgen og Skanning. Derfor har han allerede kendskab til afdelingen.

- Vi har valgt Geert Willander til stillingen som ledende overlæge, fordi han i særlig grad anser Røntgen og Skanning som en integreret del af det samlede patientforløb. Han har øje for, hvordan billeddiagnostik og undersøgelser kan bidrage til at sikre høj kvalitet og hurtige patientforløb, siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt og fortsætter:

- Geert Willander har særligt fokus på de akutte patientforløb, hvor afdelingens hurtige ageren og tætte samarbejde med andre afdelinger kan være afgørende for, at hospitalsenheden samlet set leverer rettidige undersøgelser og hurtig diagnostik.

Fokus på høj faglig kvalitet og medarbejdernes trivsel

Som ledende overlæge i Røntgen og Skanning kommer Geert Willander til at udgøre afdelingsledelsen sammen med afdelingens oversygeplejerske. Afdelingen tæller cirka 102 medarbejdere, og heraf har afdelingen en normering på cirka 20 læger. Røntgen og Skanning har funktioner på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive og står desuden for driften af hospitalsenhedens screening for brystkræft.

- Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet og har et positivt indtryk af afdelingen. For mig er det afgørende at levere høj faglig kvalitet. Jeg synes derudover, at det er vigtigt at være med på noderne og være en synlig leder, siger Geert Willander og fortsætter:

- Det er også meget væsentligt for mig, at alle ansatte i afdelingen er glade og har det godt. Afdelingen skal være et godt og spændende sted at være ansat.

En af opgaverne som ledende overlæge i Røntgen og Skanning bliver at udvikle og fremtidssikre afdelingen frem mod færdiggørelsen af det nye akuthospital i Viborg. Desuden vil opgaveporteføljen rumme ansvaret for driften af afdelingens billeddiagnostiske funktion i samarbejde med oversygeplejersken i afdelingen.

Allerede nu har Geert Willander idéer til, hvad han gerne vil sætte fokus på og udvikle. Blandt andet har han fra tidligere erfaring kendskab til flere systemer, som afdelingen med fordel kan lade sig inspirere af.

Solid erfaring med i baggagen 

Geert Willander er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1988. Siden da har han primært arbejdet i forskellige stillinger på Aalborg Universitetshospital, men han har også høstet erfaring fra hospitalerne i Herning, Hjørring og Aarhus. 

Tidligere i karrieren har Geert Willander publiceret en række videnskabelige artikler inden for radiologien. De senere år har han dog primært beskæftiget sig med konsulent- og ledelsesopgaver. Derudover har Geert Willander bred erfaring med undervisning.
Geert Willander er gift og bor i Nibe. Han har tre børn og tre børnebørn, og i fritiden dyrker han sportsdans.

 

Yderligere oplysninger