14.11.2017

Et flertal i Forretningsudvalget i Region Midtjylland har på et møde i dag tirsdag 14. november besluttet at indstille til regionsrådet, at Regionshospitalet Randers tilføres 6 mio. kr. i 2017.

- Regionshospitalet Randers har brug for en økonomisk håndsrækning til at komme igennem en tid med stram økonomi. Derfor indstiller Forretningsudvalget til regionsrådet, at hospitalet tilføres 6 mio. kr. i 2017 som et ekstraordinært engangsbeløb. Det er rimeligt, for en del af det økonomiske problem skyldes forhold, som hospitalet har haft meget kort tid til at reagere på, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

De 6 mio. kr. finansieres af, at der har været et mindreforbrug på andre områder.
- Med hjælpen til Randers kan vi ikke styrke regionens samlede økonomi helt så meget som ellers planlagt. Bl.a. kommer vi til at afdrage en smule mindre på leasing, siger Bent Hansen.
Anne V. Kristensen (V) tog forbehold for indstillingen.

Fakta

  • Regionshospitalet Randers har november 2017 indberettet et forventet underskud på 28 mio. kr. for indeværende år.
  • Hospitalets samlede budget er på 1,1 mia. kr.
  • De økonomiske udfordringer skyldes blandt andet ændringer i regionens interne afregningsmodel for patologiydelser, der for Regionshospitalet Randers medfører en negativ økonomipåvirkning på 7 mio. kr. årligt. Hertil kommer flere akutte patienter, øgede udgifter til tarmkræftscreening og en række engangsudgifter, herunder en øget regning for radiologiske ydelser i forlængelse af, at budgetansvaret for den private aktivitet inden for det radiologiske speciale er decentraliseret fra 2017.

Flere oplysninger

• Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 40 31 37 07
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/