14.11.2017

Nye forskningsresultater viser, at en simpel screening kan finde uopdaget flimren i hjertets forkammer, som er forbundet med øget risiko for slagtilfælde.

I et nyt forskningsprojekt har Regionshospitalet Silkeborg arbejdet sammen med praktiserende læger om at afprøve en simpel hjertescreening. Formålet med forskningsprojektet har været at undersøge, hvor mange tilfælde af uopdaget flimren i hjerteforkammeret det var muligt at finde med screeningen.

Den simple screening er blevet udført af en læge eller sygeplejerske hos de praktiserende læger, der har deltaget i forsøget. De har følt på patientens puls i ti sekunder. Hvis pulsen har været uregelmæssig, har de taget et hjertekardiogram, der kan måle, om uregelmæssigheden skyldes flimren i hjerteforkammeret. To hjertelæger har efterfølgende kvalitetssikret alle elektrokardiogram-undersøgelserne.

- Lejlighedsvis screening for flimren i hjerteforkammeret hos patienter over 65 år bliver anbefalet af den danske og europæiske sammenslutning af hjertelæger, men det finder ikke sted i dag. Vores forskningsprojekt viser, at det er muligt at finde flere patienter med uopdaget flimren i hjertets forkammer med en simpel screening, siger overlæge og dr. med. Lars Frost fra Regionshospitalet Silkeborg, der er undersøgelsens lægelige leder, og fortsætter:

- Tidlig opsporing af flimren i hjerteforkammeret kan desuden medvirke til, at man kan forebygge udvikling af hjertesvigt, der kan optræde ved ubehandlet flimren i hjertets forkammer.

Flere og flere vil få flimren i hjerteforkammeret i fremtiden

Flimren i hjertets forkammer – også kaldet hjerteflimmer og atrieflimren – er en kronisk sygdom, som især rammer ældre. I Danmark har flere end 120.000 personer sygdommen, og antallet forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 30 år.

Forskergruppen bag undersøgelsen består udover Lars Frost af yderligere seks personer – blandt andre praktiserende læge Jonas Hald fra Viborg, som har afprøvet screeningen i egen praksis og dermed leveret data til undersøgelsen. Han siger:

- Som praktiserende læge har det været spændende at deltage. Især i planlægningen og implementeringen af projektet, hvor min kliniksygeplejerske og jeg især bidrog med pointer, der sikrede, at afviklingen var tilpasset den travle hverdag i almen praksis.

Øget risiko for slagtilfælde

Personer, der har flimren i hjertets forkammer, har en øget risiko for at få et slagtilfælde. Denne risiko reduceres med 2/3 dele ved anvendelse af blodfortyndende medicin. Derfor er det væsentligt at opspore flimren i hjertets forkammer så tidligt som muligt.

Professor Bo Christensen fra Institut for Almen Medicin på Aarhus Universitet mener, at resultaterne fra undersøgelsen peger på, at der skal mere fokus på at finde patienter med atrieflimren, når det kan gøres gennem så simpel og billig en metode som at måle puls. Det tager kort tid og kan gøre en kæmpe forskel for patienten, så vedkommende ikke får et slagtilfælde.

Forskningsprojektets resultater er netop udkommet i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Plos One.

Fakta:

  • 49 praktiserende læger fra hele landet har leveret data til undersøgelsen
  • 970 patienter har deltaget i undersøgelsen
  • Deltagerne var delt op i tre aldersgrupper: 480 patienter var 65-74 år, 372 patienter var 75-84 år og 118 patienter var over 85 år.
  • 9 % af deltagerne havde uregelmæssig puls og fik taget hjertekardiogram. Heraf havde:
  • - 3,4 % af de 85+ årige uopdaget atrieflimren
  • - 0,54 % af de 75-84 årige uopdaget atrieflimren
  • - 0,83 % af de 65-74 årige uopdaget atrieflimren

Yderligere oplysninger:

Lars Frost, overlæge og dr. med., Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg: 2398 8590 / larfrost@rm.dk