25.10.2017

Regionsrådet har i dag godkendt et forslag om at investere 28,3 mio. kr. i nye fysiske rammer på botilbuddet Tagdækkervej i Hammel, der er en del af Specialområdet Hjerneskade.

Konkret betyder det, at rehabiliteringstilbuddet udvides fra seks til ti døgnpladser i en helt ny bygning. Den nye bygning kommer desuden til at indeholde tidssvarende træningsfaciliteter, fysioterapi, samtalerum, kontorer og mødelokaler.

Den nye bygning forbindes med den nuværende bygning på Tagdækkervej med henblik på samdrift med Tagdækkervejs bostøtteafdeling om bl.a. nattevagt.

Det er nye nationale retningslinjer, der har stillet skærpede krav til kommunernes rehabiliteringstilbud til hjerneskaderamte.
Kommunerne ønsker, at Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade udbygger og udvikler døgntilbuddet Tagdækkervej i Hammel – så Tagdækkervej i fremtiden kan varetage de mest specialiserede rehabiliteringsopgaver på området.

Kommunerne i Region Midtjylland - men også i landets øvrige regioner – kan i fremtiden henvise flere med behov for specialiseret rehabilitering til Tagdækkervej, der bliver blandt de formentlig 5-6 steder i landet, der kan tilbyde rehabilitering på specialistniveau.

- Det er yderst positivt, at regionen og kommunerne går sammen på et område, hvor samarbejde er med til at sikre det absolut bedste for borgerne. Udbygningen vil betyde, at vi både fagligt og økonomisk får et langt bedre tilbud på Tagdækkervej, siger formand for det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde, Henrik Gottlieb Hansen (A).

Fakta

  • Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Flere oplysninger

  • Henrik Gottlieb Hansen (A), formand for det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde, tlf. 2129 9726 / henrik.hansen@rr.rm.dk
  • Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Region Midtjylland, 3060 0348 / Ann-Britt.Wetche@ps.rm.dk