31.10.2017

En række fonde har sikret 1,2 mio. kroner i støtte til en række indsatser, der skal forebygge mistrivsel blandt unge. For de penge vil Region Midtjylland over de kommende to år nå ud til unge på efterskoler og ungdomsuddannelser.

Frem mod sommeren 2019 vil efterskoler i Region Midtjylland få besøg af medarbejdere fra regionens psykiatriske informationscenter, PsykInfo Midt. Det er planen, at cirka 100 klasser skal have besøg. Indsatsen vil således nå ud til cirka 2100 unge.

Besøgene på efterskolerne strækker sig over nogle timer, hvor de unge ser film, hører musik, snakker og bevæger sig. Alt sammen med en rød tråd, der handler om at være ung og have det svært.

Samtidig arrangerer regionen ungedage for ungdomsuddannelserne i Aarhus, Herning og Horsens kommuner. Her kan eleverne høre om ensomhed, selvskade og stress - og selv får lov at arbejde med dilemmaer, som de kan møde i hverdagen.

På efterskolerne og ungdomsuddannelserne bliver henholdsvis lærerne og studievejlederne involveret, så de kan fortsætte det forebyggende arbejde på skolerne.

- Flere og flere unge mistrives. Vores budskab er, at de unge ikke skal føle sig alene og vide, at de kan få hjælp. Forhåbentlig kan indsatsen hindre, at flere unge dropper ud af deres uddannelser, siger projektleder Sara Munk Nielsen fra Region Midtjylland.

Som en del af ungeindsatsen bliver der uddannet 14 "ambassadører". Det er unge, der har psykisk sygdom tæt inde på livet og tager ud sammen med PsykInfo-medarbejderne og møder andre unge, f.eks. i forbindelse med skolebesøgene.

De bidragende fonde er TrygFonden (863.875 kr.), Den A.P. Møllerske Støttefond (250.000 kr.), Jascha Fonden (120.000 kr.)
Gurli og Hans Engell Friis' Fond (25.000 kr.).

Flere oplysninger
Sara Munk Nielsen, projektleder, tlf. 21 64 10 23