24.10.2017

Det bliver entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S med hovedsæde i Herning, der skal stå for byggeriet af det nye psykiatriske center i Gødstrup. Firmaet har netop vundet totalentreprisen, der holder sig inden for den forventede pris. Samtidig bliver der tale om et byggeri af høj kvalitet.

Prisen for byggeriet bliver cirka 227 mio. kroner. For de penge får borgerne i Region Midtjylland en tidssvarende hospitalsbygning på 13.533 kvadratmeter. Det svarer til størrelsen på to fodboldbaner. Det nye psykiatriske center bliver indrettet med enestuer, gode lyse opholdsrum og 12 udendørs gårdhaver.

- Vi havde stillet som mindstekrav, at prisen skulle holde sig inden for den økonomiske ramme, så tilbudsgiverne primært konkurrerede på kvaliteten. Man kunne frygte, at der ville blive slækket på kvaliteten, men det valgte tilbud lever fuldt og helt op til de krav, vi havde stillet, siger Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social.

Han glæder sig over, at borgerne i den vestlige del af regionen fra foråret 2020 vil have et samlet og moderne psykiatrisk center.

Under udbudsprocessen har der været forhandlingsmøder med de firmaer, der deltog i tilbudsgivningen over den såkaldte Etape 2 i det samlede hospitalsbyggeri. Valg af materialer og produkter har været efterprøvet af en arbejdsgruppe af sundhedsfaglige medarbejdere, der har givet deres besyv med om, hvordan forslagene vil fungere i praksis. Firmaerne har så haft mulighed for at rette forslagene til.

Tre firmaer blev prækvalificeret til budrunden, men de to valgte at trække sig undervejs, fordi de ikke kunne opfylde de såkaldte skal-krav inden for den økonomiske ramme.

Jørgen Friis Poulsen A/S er i øvrigt godt bekendt med byggepladsen i Gødstrup, da firmaet også står for en del af råhusbyggeriet af det øvrige somatiske hospital.

Entreprenørfirmaet skal nu færdigprojektere byggeriet. Det første spadestik forventes at blive taget i begyndelsen af 2018.

Fakta om det psykiatriske center i Gødstrup

  • Samlet bruttoetageareal:13.533 m²
  • Pris: 227.270.000 kr.
  • Tidsramme: 2018-2020
  • Indhold: Tre sengeafsnit med 88 sengestuer, 12 gårdrum, sportshal, multiaktivitetsrum, kreativt værksted og sanserum. Desuden kontorer og 54 ambulatorier på 1. sal.
  • Den nuværende behandlingspsykiatri i Holstebro og Herning samles i det nye psykiatriske center i Gødstrup. Psykiatrien kommer til at ligge i forlængelse af det somatiske hospital med fælles indgang og bliver forbundet af en fælles tværgående foyer.

Flere oplysninger

  • Gert Pilgaard Christensen, direktør, tlf. 40 36 01 41
  • Ninna Dahl Laursen, projektleder, tlf. 24 76 72 62