27.10.2017

Et omfattende forskningsprogram skal kortlægge effekten af lavdosis CT-scanning.

Der er nu opnået enighed om, hvordan forskningen i effekten af lavdosis CT-scanning for lungekræft bør foregå. Efter et møde tidligere på ugen med deltagelse af bl.a. Diagnostisk Center i Silkeborg, Aarhus Universitet og Region Midtjylland har forskergruppen bag arbejdet med lavdosis CT-scanning nu gennemgået deres plan for forskningsarbejdet.

Forskergruppen har justeret planen således, at der kan foreligge afrapporteringer fra projektet i Silkeborg om tre måneder, baseret på data, der er indsamlet på de patienter, der er undersøgt indtil nu. Den egentlige videnskabelige publicering kommer senere.

En oversigt over det samlede forskningsprogram er afleveret til Region Midtjylland og Kræftens Bekæmpelse. Forskningsprogrammet er omfattende og indebærer bl.a. en undersøgelse, der inkluderer patienter og afdelinger på andre hospitaler end Regionshospitalet Silkeborg. Hertil kommer bl.a. også en analyse af ressourceforbruget ved forskellige metoder.

Resultater præsenteres i januar

Det er aftalt med forskergruppen, at de præsenterer deres resultater på et møde i slutningen af januar, hvor relevante fagfolk m.v. kan være til stede. På baggrund af dette møde kan Region Midtjylland og forskergruppen beslutte, om der er grundlag for at igangsætte undersøgelsen, der inkluderer flere hospitaler i Region Midtjylland.

Det er i flere studier dokumenteret, at lavdosis CT-scanning er mere sikker end røntgen af brystet (thorax). Forskergruppen vil snarest muligt opgøre risikoen for falsk-negativer resultater ved lavdosis CT-opsporing af lungekræft, baseret på de undersøgte patienter og den tid, der er gået. Dette sker, da det er alvorligt, hvis der skulle være en stor risiko for, at man overser lungekræft ved undersøgelsesmetoden.

- Jeg er glad for, at vi nu er kommet hertil og glæder mig til at se forskningsresultaterne til januar, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Flere oplysninger

  • Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland,
    tlf. 21 46 98 07
  • Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, tlf. 21 24 23 16
  • Peter Vedsted, professor på Aarhus Universitet,
    tlf. 20 83 82 59