23.10.2017

Med lavdosis-CT-skanning er det muligt at finde lungekræfttilfælde på et tidligt stadium. Det viser resultaterne af et forsøg på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Et nyt forskningsstudie skal afdække, om metoden kan anbefales til landets øvrige hospitaler.

Hvert år får ca. 4.500 danskere diagnosen lungekræft. Ofte opdages kræften først i stadie tre eller fire, hvor sygdommen har spredt sig. Derfor er lungekræft en af de mest dødelige kræftsygdomme i Danmark.

Hvis det kan lykkes at opdage kræften på tidligere stadie, øges overlevelseschancerne markant. Men ofte er symptomerne ikke klare, og derfor henvises patienterne først sent til lungekræftpakkeforløb.

Patienter med symptomer på lungesygdom kan i grove træk opdeles i to grupper

1) Patienter, der har bare de mindste, svage symptomer, der kan tyde på lungekræft: Skal direkte i et kræftpakkeforløb.
2) Patienter, hvor praktiserende læge tænker, at der er noget galt, men ikke tænker kræft: Skal udredes/undersøges med henblik på diagnose og behandling.

I gruppe 2 vil der være nogle, som alligevel viser sig at have lungecancer.

- Hidtil har man henvist patienter i gruppe 2 til røntgenundersøgelse af brystkassen. Men som lægerne på Regionshospitalet Silkeborg også har vist, kan man ikke altid stille diagnosen ud fra denne røntgenundersøgelse, forklarer lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg hører under.

National beslutning om fuld CT-skanning 

Regeringen og Danske Regioner har derfor besluttet, at praktiserende læger inden årets udgang skal kunne henvise patienter i gruppe 2 direkte til fuld CT-skanning, fordi den fulde CT-skanning kan være bedre end røntgen til at afdække diagnosen. I praksis henvises der stadig til røntgen, men hospitalet kan gå direkte til fuld CT-skanning, hvis det vurderes relevant uden ny henvisning.

I Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har man fra 2016 i stedet tilbudt, at praktiserende læger kan henvise patienter i gruppe 2 til lavdosis-CT-skanning.

Både fuld CT-skanning, som er besluttet nationalt, og lavdosis-CT, som er gennemført i Silkeborg, har til formål at diagnosticere lungekræft på tidligere stadier - for patienterne i gruppe 2, som har uklare symptomer på lungesygdom.

Nye resultater med lavdosis-CT fra Regionshospitalet Silkeborg
Diagnostisk Centers første resultater med lavdosis-CT bygger på undersøgelse af 830 patienter i gruppe 2, som alle blev henvist til lavdosis-CT-skanning i 2016.

Af dem fik flere end 20 diagnosen lungekræft på et tidligt stadie. På den måde har Regionshospitalet Silkeborg udredt signifikant flere patienter med lungekræft på tidligt stadie end andre hospitaler i Danmark.

Brug for mere forskning i lavdosis-CT

På anbefaling fra Region Midtjyllands specialeråd, som består af speciallæger inden for røntgen og lungemedicin, har de lægefaglige direktører i Region Midtjylland bedt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie i lavdosis-CT, før det udbredes som løsning – og som alternativ til den nationale beslutning om hurtigere adgang til fuld CT-skanning.

Anbefalingen skyldes, at tidligere studier viser nogle mulige udfordringer med lavdosis CT-skanning, herunder at:

1) Lavdosis-CT medfører et højt antal falsk positive – altså at der rejses mistanke om lungekræft, men yderligere undersøgelser viser, at dette ikke er korrekt – eller patienter erklæres raske efter lavdosis-CT, fordi lungecanceren ikke altid kan ses.

2) Lavdosis-CT ikke kan bruges til at konkludere endeligt, fordi billederne viser for lidt i modsætning til en fuld CT-skanning. Hvis dette viser sig rigtigt, vil patienterne ofte alligevel blive henvist til fuld CT-skanning efter lavdosis-CT – hvorfor det måske havde været relevant at henvise direkte til fuld CT-skanning med det samme.

- Vi ser meget frem til at se evidensen fra dette forskningsstudie fra Diagnostisk Center, så vi kan udbrede den bedste og hurtigst mulige måde til at finde lungekræft på et tidligere stadie end i dag, siger Michael Braüner Schmidt.

Pressekontakt:

Kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange, Hospitalsenhed Midt, Tlf.: 7844 1111 /5183 6020

Kommunikationskonsulent Susanne Munch Overgaard, Hospitalsenhed Midt, Tlf.: 7844 1113 / 5183 6010

Brug for mere forskning i lavdosis-CT

Yderligere forskning skal afdække fordele og ulemper ved at undersøge patienter med mistanke om lungekræft med hhv. Lavdosis-CT-scanning og fuld CT-scanning.

Foto: Hospitalsenhed Midt