26.10.2017

Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens kan fra 1. november tilbyde patienter, som undersøges for symptomer på forsnævring af kranspulsårerne, en ambulant CT-scanning af hjertet.

Patienter med symptomer såsom brystsmerter og åndenød, og som ikke tidligere har haft en hjertesygdom, vil i mange tilfælde blive henvist til en yderligere undersøgelse af kranspulsårerne.

En CT-scanning af hjertet er særligt velegnet til at udelukke sygdom i netop kranspulsårerne. Samtidig er undersøgelsesmetoden mere skånsom over for patienterne end den kateterbaserede røntgenundersøgelse, som kan være alternativet.

Indtil nu har det fortrinsvist været hjertecentrene på universitetshospitalerne, som har tilbudt hjerte-CT-scanningerne, men 1. november bliver scanningen også et fast udredningstilbud på hospitalet i Horsens. Scanningerne gennemføres ambulant på hospitalets billeddiagnostiske afdeling, dvs. patienterne behøver ikke at blive indlagt for at få scanningen.

- CT-scanningerne af kranspulsårene har udviklet sig kolossalt inden for de seneste ti år og er nu en hjørnesten i den nationale udredning af forskellige symptomer, som ses i forbindelse med sygdomme i hjertet, forklarer Ole Mathiassen, som er overlæge ved Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital og Hjertemedicinsk Afsnit, Hospitalsenheden Horsens.

Samarbejde skal sikre kvalitet og fortsat faglig udvikling

Hospitalsenheden Horsens har allerede den CT-scanner, som kan bruges til at gennemføre undersøgelserne. Den skal nu forsynes med de programmer, der kan give scanningsbilleder af patienternes kranspulsårer.

Undersøgelsesmetoden etableres i et samarbejde med Aarhus Universitetshospital med henblik på at sikre den høje kvalitet, som hjertecentret på universitetshospitalet allerede står for.

Samarbejdet betyder bl.a., at det vil være Aarhus-læger, som visiterer patienter til hjerte-CT-scanningerne i Horsens og underviser hospitalets radiologiske personale i brugen af scanneren. På sigt skal flere af hospitalets hjertelæger også kunne visitere til og gennemføre scanningerne.

Udover en høj kvalitet i det nye udredningstilbud så skal samarbejdet også sikre fortsat faglig udvikling. Målet er nemlig også at sikre gode rammer for fortsat rekruttering af speciallæger med hjertemedicinsk speciale til Horsens.

Flere oplysninger:

  • Ole Mathiassen, Overlæge, Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital og Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. olemahia@rm.dk

Patienter med symptomer på forsnævring af kranspulsårerne tilbydes fra 1. november CT-scanning som et fast udredningstilbud på hospitalet i Horsens. Scanningerne gennemføres ambulant på billeddiagnostisk afdeling. Foto: Hospitalsenheden Horsens