19.10.2017

Janne Rezagi er blevet ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest. Afdelingen er dermed godt rustet til forberedelserne af den forestående udflytning til det nye hospital i Gødstrup.

Janne Rezagi er 45 år og arbejder som overlæge i Regionspsykiatrien Vests psykoseambulatorium og retspsykiatriske klinik.

Hun blev i 2014 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri. Hun har tidligere arbejdet for den private psykiatriske klinik Sirculus, og derudover har hun arbejdet som overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Risskov samt på flere psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland siden 2008.

Med ansættelsen af Janne Rezagi får Regionspsykiatrien Vest en ny ledende overlæge, som med et stort engagement vil gå til opgaven med at udvikle psykiatrien og skabe gode og sammenhængende patientforløb til gavn for både patienterne og deres pårørende.

Janne Rezagi kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest sammen med oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen. Sammen skal de skabe de gode rammer for patienter og medarbejdere på tværs af afdelingens to matrikler i Herning og Holstebro. Samtidig skal de forberede udflytningen af psykiatrien til Gødstrup og det fremtidige tættere samarbejde med det somatiske hospital i 2020.

Privat er hun bosat i Stavtrup med sin mand og fire børn.

Janne Rezagi tiltræder stillingen den 1. november.


Flere oplysninger:

• Lægefaglig direktør Per Jørgensen, tlf. 78 47 00 05