25.10.2017

I knap to år har fire grupper af politikere fra regionsrådet i Region Midtjylland særligt interesseret sig for lige så mange af tidens store udfordringer: Bæredygtighed, kræft, patientsikkerhed og medicin. Hvad er så de mest presserende udfordringer? Se udvalgenes afrapporteringer.

Bæredygtighed, kræftsygdomme, patientsikkerhed og medicin er eksempler på fire store og komplekse udfordringer, som på hver sin måde påvirker borgernes liv og muligheder i Region Midtjylland. Regionsrådet besluttede derfor i 2015 at nedsætte midlertidige udvalg for hvert område. Opgaven har været at undersøge muligheder og udfordringer.

Om kort tid er valgperioden til ende, og i udvalgenes afrapportering til det samlede regionsråd, beskriver de, hvilke konklusioner, de er nået frem til.

Bæredygtig omstilling

Udvalgets overordnede formål har været at bidrage med indspark til regionsrådets Vækst- og udviklingsstrategi. Bæredygtig omstilling er et af hovedområderne i Vækst- og udviklingsstrategien.

Kræft

Udvalgets overordnede formål har været at følge udviklingen og udfordringerne på kræftområdet samt Kræftplan IV.

Patientsikkerhed

Udvalgets overordnede formål har været at bidrage til en styrket indsats for patientsikkerhed og en nedbringelse af antallet af fejl og patientskader i Region Midtjylland. Udvalget har gennem sin virksomhed samtidig skullet bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed og at udvikle patientsikkerhedskulturen.

Medicinområdet
Udvalgets overordnede formål har været at følge udviklingen på medicinområdet tæt og komme med anbefalinger om den overordnede håndtering af medicin i Region Midtjylland. Herunder anbefalinger om forbedring af regionens styringsgrundlag f.eks. gennem bedre data om anvendelse af medicin, sporing og effekt gennem medicin.