23.10.2017

Sundhed og sygdom er et af de centrale temaer ved valget til regionsrådet den 21. november. Derfor inviterer Region Midtjylland debatten indenfor på syv hospitaler og i regionshuset i Viborg.

Er behandlingen på hospitalerne god nok?

Kører bussen de rigtige steder?

Hvordan skal mennesker med psykisk sygdom behandles?

Regionens mange opgaver kommer til debat, når Region Midtjylland inviterer regionsrådsvalgdebatten ind på en af de væsentligste scener i sundhedsdebatten; Hospitalerne.

Gæsterne præger debatten

Patienter, ansatte og alle andre er velkomne, når hospitaler, sundhedstilbud, busser og resten af regionens opgaver er til debat. På valgmøderne er gæsterne med deres spørgsmål til de opstillede kandidater med til at bestemme, hvad hvert møde skal handle om. Møderne ledes af eksterne ordstyrere som chefredaktører eller journalister.

Debatterne kommer til at foregå som valgmøder med fri adgang i Holstebro, Skive, Herning, Randers, Silkeborg, Horsens, Aarhus og Viborg.

Hvad laver regionsrådet?

På sundhedsområdet bestemmer politikerne blandt meget andet, hvor stor en del af regionens budget der skal bruges på Lægevagten, kræftbehandling, blodprøver, hjerteoperationer, sukkersyge, ambulancer og psykiatrisk behandling. Valget fordeler 41 pladser i regionsrådet for Region Midtjylland. De kandidater, der bliver valgt, har fire år til at få valgløfter, politiske ambitioner, ønsker, nationale krav og økonomi til at gå op.

Her bliver der valgmøder:

 • Torsdag 26/10 kl. 16.00-18.00 Regionshospitalet Silkeborg
 • Mandag 30/10 kl. 16.30-18.30 Regionshospitalet Skive
 • Tirsdag 31/10 kl. 19.00-21.00 Regionshospitalet Holstebro
 • Onsdag 1/11 kl. 19.00-21.00 Regionshospitalet Randers
 • Torsdag 02/11 kl. 19.00-21.00 Regionshospitalet Herning
 • Tirsdag 07/11 kl. 19.00-21.00 Regionshospitalet Horsens
 • Onsdag 08/11 kl. 19.00-21.00 Aarhus Universitetshospital
 • Torsdag 09/11 kl. 15.00-16.30 Regionshuset Viborg

 

Du kan læse nærmere om de enkelte møder på stem.rm.dk.

Om valgmøderne

Møderne arrangeres som klassiske vælgermøder, hvor der samtidig bliver mulighed for en-til-en dialog med kandidaterne.
Alle opstillede lister og partier er inviteret til at deltage i møderne.

Fakta

 • Alle borgere over 18 år med stemmeret kan tirsdag 21. november stemme ved valget til regionsråd og byråd.
 • 259 kandidater er opstillet på 20 forskellige lister. Se kandidater, lister og valgforbund her http://www.stem.dk/regionerne/midtjylland/kandidater/
 • Det nye regionsråd leder Region Midtjylland fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
 • Regionsrådet afgør indbyrdes, hvem der skal være ny regionsrådsformand. Den nuværende regionsrådsformand genopstiller ikke.

Læs mere om regionsrådsvalget 21. november på stem.rm.dk

Flere oplysninger

 • Marianne Bengtson, kontorchef, Region Midtjylland, tlf. 2082 6270