27.09.2017

Aarhus universitetshospital, AUH, viser i disse år vejen frem, når det handler om patientinvolvering. Sophie Løhde, Minister for Offentlig innovation besøger AUH for at blive klogere på, hvordan man arbejder med fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. Det brugerinddragende Hospital er et samarbejde mellem AUH og VIBIS.

Ministeren kommer til at tale med personalet fra to afdelinger, der fortæller om, hvordan de involverer patienterne til at spille en større rolle ved beslutninger i deres patientforløb ved hjælp af metoderne: Fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. Besøget sluttes af med en kort rundtur i det nye sygehusbyggeri.

- Jeg er stolt af det arbejde, vi gør på AUH i med patientinvolvering. Det er et stort indsatsområde med 18 involverede afdelinger pt. Vi er på mange måder firstmovers på området. Det er ikke alle patienter, som af forskellige årsager er i stand til at være en del af patientinvolvering, så et vigtigt punkt i arbejdet er også at involverer patienter i det omfang, de kan, siger Lisbeth Kallestrup, Centerchef, Mave-Barn-Centret.

Fakta
Det Brugerinddragende Hospital er opdelt i to faser, som hver løber over to år. Formålet med første del er at udvikle redskaber og implementeringsstrategier for anvendelse af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på 18 afdelinger på AUH. Denne del af projektet henvender sig til sundhedsprofessionelle og deres ledere, som har ansvaret for den kliniske praksis på AUH. Første del løber fra sommer 2014 til sommer 2016.

I projektets anden del er formålet at udbrede anvendelsen af metoderne på hospitaler i hele Danmark. Med afsæt i de 18 afdelingers erfaringer, en omfattende proces- og effektevaluering samt den nyeste viden om brugerinddragelse, vil der blive udviklet implementeringspakker med konkrete metoder og redskaber til brugerinddragelse samt bud på implementeringsstrategier.

Målgruppen bredes her ud til også at omfatte politiske og administrative beslutningstagere, som har ansvaret for de strukturelle vilkår for hospitalsvæsenet. Projektets anden del løber fra sommer 2016 og afsluttes sommer 2018.

Praktisk information

  • Arrangementet foregår på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, indgang J.
  • Torsdag den 28. september, kl. 9-10.30

Flere oplysninger