07.09.2017

Region Midtjylland har netop uddelt Initiativprisen og Smartprisen til henholdsvis Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg og det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven i Viborg. Priserne gives til arbejdspladser, der har opfundet eller genbrugt løsninger, der gavner borgerne eller regionens økonomi og helst begge dele.

Når Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg samler hospitalslæger med forskellige specialer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmaceuter og evt. psykiatere til tværfaglige konferencer om centrets multisyge patienter, så er patientens praktiserende læge også inviteret med.

Den praktiserende læge deltager via det videokonferencesystem, som de fleste praktiserende læger alligevel har i deres klinikker og bruger i forbindelse med tolkning.

Meningsfuldt for alle parter

Løsningen betyder, at den praktiserende læge bliver klædt fagligt på med ny og relevant specialviden, som vedrører netop hans eller hendes patient. Omvendt kan den praktiserende læge, som kender patientens ønsker og muligheder allerbedst, være med til at sikre, at det er den rigtige indsats og behandling, der bliver sat værk.

Løsningen er ligetil og meningsfuld for alle parter og derfor har Klinik for Multisygdom netop modtaget Region Midtjyllands Initiativpris, som bliver uddelt en gang om året.

Louise Boisen og Bart van West, Klinik for Multisygdom, modtager Initiativprisen 2017. Foto: Rune Borre-Jensen.

- Initiativet tager på fornem vis hånd om en udsat patientgruppe, nemlig de multisyge. Løsningen skaber stor værdi både for patienten og på tværs af sektorgrænser i sundhedsvæsenet. Det er en løsning, der kræver vilje på tværs, og som kalder på samarbejde mellem systemets aktører, men den kræver ikke meget mere. Stort tillykke til Klinik for Multisygdom og tak for initiativet, sagde regionsrådsmedlem og priskomitémedlem Susanne Buch Nielsen (SF) i forbindelse med overrækkelse af prisen.

Der var i alt 48 indstillinger til Initiativprisen 2017.

Skema letter vurdering af funktionsevner

Beboere på Region Midtjyllands socialpsykiatriske bosted Gårdhaven i Viborg er siden 2016 ugentligt blevet vurderet efter AFFI-skemaet, som kortlægger beboernes aktuelle funktionsevne.

AFFI står for Adfærd, Funktioner og Faglig Indsats og med skemaet får medarbejderne på institutionen et præcist og fælles sprog, både internt og overfor eksterne samarbejdspartnere og pårørende, så de kan tilrettelægge et effektivt behandlingsforløb for beboerne.

Den strukturerede, konsekvente og løbende vurdering betyder, at der ikke bliver stillet højere krav til beboerne, end de kan indfri. Omvendt bliver der sat de rigtige forventninger i forhold til beboernes aktuelle kunnen.

Smart genbrugsløsning

AFFI-skemaet er inspireret af en internationalt udbredt model, der er tilpasset Gårdhaven i Viborg. Men da en god idé ikke bliver dårligere af, at den er udtænkt andre steder, så er Gårdhaven netop blevet belønnet med Region Midtjyllands Smartpris, som netop gives for genbrug af en god løsning opfundet andre steder.

Jytte N. Jacobsen, Gårdhaven, modtager Smartprisen 2017. Foto: Rune Borre-Jensen. 

- Løsningen stiller skarpt på den svære kunst at forstå, hvad det enkelte menneske kan og har behov for, og samtidig fungerer løsningen som et kommunikationsværktøj i samspillet mellem personale, borger, pårørende og andre aktører. Løsningen skaber et fælles sprog om noget så komplekst som menneskers funktionsniveau. Det er et flot redskab, man har skabt, og det har ikke krævet ekstra økonomisk tilføring, men tid og dygtighed. Stort tillykke til Gårdhaven og tak for initiativet, sagde regionsrådsmedlem og priskomitémedlem Hanne Roed (B) i forbindelse med overrækkelse af prisen.

Der var i alt 22 indstillinger til Smartprisen.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsmedlem og priskomitémedlem Susanne Buch Nielsen (F), tlf. 2962 8238
  • Regionsrådsmedlem og priskomitémedlem Hanne Roed (B), tlf. 2496 9631

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

 

Fakta om priserne

Initiativprisen gives til en person eller afdeling, som har skabt en løsning, der enten giver værdi for borgerne, udløser bedre udnyttelse af regionens ressourcer eller er så enkel, at den er nem for andre at overtage. Løsningen må gerne leve op til flere kriterier.

Smartprisen gives til en person eller afdeling, som har integreret en løsning, der er opfundet et andet sted. Målet med prisen er, at "not-invented-here"-tankegangen forsvinder.

Priskomiteen består af regionsrådsmedlemmerne:

Susanne Buch Nielsen (F)
Hanne Roed (B)
Nicolaj Bang (C)
Anne V. Kristensen (V)
Lone Langballe (DF)

Se mere på www.pris.rm.dk