Hænder der viser, hvordan en diabetespatient måler sit blodsukker ved hjælp af en priktest.

Foto: Helle Brandstrup Larsen. Tryk på billedet for at hente det i større udgave.

06.09.2017

Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden er enige om at indgå i et nært, mangeårigt samarbejde for at styrke diabetesindsatsen. Aftalen om Steno Diabetescenter Aarhus omfatter bl.a. et moderne byggeri ved Aarhus Universitetshospital.

Tidligere i dag godkendte bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden det oplæg til nært og langvarigt samarbejde, som regionsrådet godkendte den 23. august. Målet er at styrke diabetesindsatsen til gavn for patienter i og udenfor Region Midtjylland.

Store ambitioner

Vi har store ambitioner, det er rigtigt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) om aftalen.

- Diabetes er først og fremmest en plage for dem, der bliver ramt. Sekundært er sygdommen imidlertid også en hård belastning for sundhedsvæsenets økonomi, fordi behandling og komplikationer ofte strækker sig over mange år. Diabetes respekterer ingen grænser, og derfor giver det god mening at prøve nye ambitiøse alliancer i kampen, siger Bent Hansen.

Verdensførende

Færre danskere skal have diabetes, og de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre med sygdommen.

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med etableringen af centret styrkes rammerne for en forbedret patientcentret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Endvidere styrkes forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorerne, siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Nybygget diabetescenter

Som en del af aftalen, donerer Novo Nordisk Fonden over den kommende 10 års periode ca. 1,4 mia. kr. til nye satsninger inden for diabetesområdet og et nyt diabetes-center, der skal bygges ved Aarhus Universitetshospital.

Centerets navn bliver Steno Diabetes Center Aarhus og det skal igennem sit virke bidrage til samarbejde, behandling, forebyggelse, forskning, uddannelse i hele Region Midtjylland.

Nye behandlingstilbud

Som led i aftalen skal Region Midtjylland sørge for, at Steno Diabetes Center Aarhus udvikler behandlingen inden for diabetes igennem nye behandlingstilbud, hvortil patienter kan henvises fra hele regionen. Centrets kapacitet skal nå 8000 patientforløb i det første år efter, at det er færdigbygget.

Patienterne bestemmer

Den høje kvalitet i den nuværende diabetesbehandling på regionshospitalerne skal samtidig fastholdes og udvikles via Steno Diabetes Center Aarhus. Det bliver patienterne der afgør, hvor de vil modtage deres behandling: Om det skal ske på et regionshospital, de kender, eller om de foretrækker Steno Diabetes Center Aarhus.

- Vi vil gerne understrege, at vi via centret styrker forskning og behandling, der hvor patienterne er – uanset om det er på et regionshospital eller i det kommende center i Aarhus, siger Bent Hansen.

Langsigtet samarbejde

Med godkendelsen af aftalegrundlaget fortsætter forberedelserne med bl.a. planlægning af byggeri, behandlingstilbud og opstart af samarbejde med bl.a. regionshospitalerne, kommunerne og praktiserende læger.

Det nye Steno Diabetes Center Aarhus, i Forum ved Aarhus Universitetshospital, ventes at stå klar medio 2022.

Flere oplysninger

 

  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
  • Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer
  • Lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, tlf. 7845 0501
  • Formand for Endokrinologisk specialeråd, Per Løgstrup Poulsen, tlf. 8949 9876

  • Novo Nordisk Fonden, Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf. 3067 4805 / cims@novo.dk

Fakta om Steno Diabetes Center Aarhus

  • Centret skal etableres som en del af Forum-bygningen ved Aarhus Universitetshospital.
  • Bygningen forventes klar til brug medio 2022, men centret indfaser aktiviteter fra 2018.
  • Kapaciteten på centret vil være ca. 8.000 patient årligt.
  • Steno Diabetes Center Aarhus skal være en integreret del af sundhedsindsatsen i regionen og skal initiere et styrket samarbejde mellem de relevante parter på diabetesområdet, det vil især sige regionshospitalerne, kommunerne og almen praksis.
  • Et særkende for centret vil være at understøtte forskning og udvikling inden for tværsektorielt samarbejde om sammenhæng i patientforløb, forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

Diabetes i Region Midtjylland

Gå til stor udgave af oversigten over diabetespatienter i Region Midtjylland

Illustration: Borgere i Region Midtjylland med diabetes i 2015.

Kilde: Sundhedsaftalen.rm.dk, 'Forløbsprogram for type 2 diabetes, 3. udgave, Revideret maj 2015', s. 10. (PDF) 

Novo Nordisk Fonden