05.09.2017

For et år siden blev det første spadestik taget til det nye hospitalsbyggeri Nye Nord i Horsens. Tirsdag den 5. september var byggeriet nået så langt, at alle involverede kunne samles til rejsegilde.

Det nye hospitalsbyggeri i Horsens tager for alvor form og står nu fire etager højt over jorden.

Gæsterne til rejsegildet kunne således beundre det 9100 kvadratmeter store nybyggeri, der kommer til at danne rammen om en række nye ambulatorier, nye operationsstuer, en perioperativ enhed, ny intensivafdeling, to nye sengeetager samt et auditorium.

Nybyggeriet er en udvidelse af hospitalsenhedens samlede kapacitet, og det er der, ifølge 1. næstformand i Regionsrådet Anders Kühnau, brug for i Horsens.

- Optageområdet har et af landets hurtigst stigende befolkningstal. Og som vi kan se i dag, er vi godt på vej til at imødekomme netop den udvikling, sagde Anders Kühnau ved rejsegildet.

- Nybyggeriet står dog ikke alene med det formål at skabe tidssvarende og effektive rammer af hensyn til patienter og personale. Der er andre projekter på tegnebrættet her i Horsens bl.a. i Akutafdelingen, hvor udvidelsen og renoveringen skal gøres færdig, og en meget tiltrængt modernisering og renovering af sengebygningen, sagde Anders Kühnau.

Renovering af de oprindelige hospitalsbygninger fra 1965-1970 er således det tredje store projekt, som indgår i den samlede udvidelses- og moderniseringsplan for Hospitalsenheden Horsens. 

Klar til patienter i 2019

Opførelsen af 'Nye Nord' følger tidsplanen, så nybyggeriet står færdigt i efteråret 2018. Herefter kan personalet flytte ind og være klar til at tage imod patienter ved indgangen til 2019.

- Takket være en stor og velkoordineret indsats blandt håndværkere, totalentreprenør, rådgivere og hospitalets byggeorganisation kan vi nu begynde at forestille os indflytningen i Nye Nord, sagde hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- Vi glæder os rigtig meget til at tage bl.a. de nye operationsfaciliteter i brug. Vi har arbejdet på at samle funktionerne, så patienterne får nogle smidige operationsforløb uden at skulle flytte lokation undervejs. Det er de samme principper, som vi allerede har gode erfaringer med i hospitalsenhedens dagkirurgiske center.

Hospitalsdirektøren kom også ind på, hvordan det oprindelige hospital fuldstændig har ændret karakter, når man kigger ind fra Sundvej.

- Men vi er også i en anden tid. Til gengæld skulle det hospital, vi bygger nu, tilsvarende gerne holde de næste 50 år og mere til.

Fakta om Nye Nord:

 • Nybyggeri på 9100 m2 (eksklusiv kælder) med plads til nye ambulatorier, nye operationsstuer, en perioperativ enhed, ny intensivafdeling, to nye sengeetager samt et auditorium.
 • Fire etager over jorden + kælder
 • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af de byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens.
 • Opføres i totalentreprise med NCC som totalentreprenør og Sweco samt Arkitema som bygherrerådgivere.
 • Opføres i Energiklasse 2020.

Fakta om byggeprojekterne:

 • Udvidelsen og moderniseringen af Hospitalsenheden Horsens består af primært tre store byggeprojekter: Opførelsen af Nye Nord, udvidelse og renovering af Akutafdelingen samt renovering af eksisterende bygninger, herunder højhuset.
 • Byggeprojekterne er indbyrdes afhængige. Bl.a. kan renoveringen af hospitalets højhus gå i gang, når ambulatorier og sengeafsnit kan flytte ud af højhuset og ind i Nye Nord.
 • Byggeprojekterne gennemføres 2015-2025 for ca. 800 mio. kr.
 • Arealudvidelse fra 46.000 m2 til 59.000 m2.
 • Større kapacitet i form af bl.a. senge, ambulatoriefunktioner og operationskapacitet.
 • Flere en-sengs-stuer til patienterne og udelukkende en-sengs-stuer i Nye Nord.

Flere oplysninger:

Der er god brug for nye rammer til Regionshospitalet Horsens, sagde 1. næstformand i Regionsrådet Anders Kühnau i sin tale ved rejsegildet på Nye Nord. Foto: Region Midtjylland

Medsendte foto til fri brug i forbindelse med omtale af denne nyhed, mod følgende kreditering, Foto: Region Midtjylland.