01.09.2017

Er du kommet alvorligt til skade? Er der kø hos Lægevagten? Som et forsøg kan du nu trykke 9, for at springe køen over.

Mandag 4. september bliver telefonens 9-tal igen til en spring-køen-over-knap i Lægevagten i Region Midtjylland.

"Akutknappen" skal de næste ca. tre måneder testes i et lægeligt ph.d.-forskningsforsøg.
Læge Jonas Fynboe Ebert vil undersøge, om "akutknappen" kan skaffe borgere med hastesymptomer hurtigere igennem til Lægevagten.

Borgere bliver tilfældigt udvalgt til forsøget, og vælger selv, om de vil deltage. 

Tryk ”9” hvis det haster

Hvis en borger selv vurderer, at opkaldet haster meget, kan han eller hun taste sig uden om en eventuel kø ved at trykke 9.

- Det kan være, hvis opkaldet drejer sig om trykken for brystet, åndenød eller et barn med høj feber, siger Jonas Fynboe Ebert, der er læge og ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet.

Jonas Fynboe Ebert vil undersøge, om det vil øge trygheden og tilfredsheden for patienten at få mulighed for at springe køen over.

Snydere ryger bag i køen

Hvis ”akutknappen” med tiden bliver indført permanent, vil lægen få mulighed for at sende én tilbage i køen igen, hvis man misbruger systemet.

Et pilotprojekt i foråret 2016 viste, at ca. 3 procent af de patienter, der fik tilbud om at springe telefonkøen over, valgte at gøre det.

- De nye forsøg skal blandt andet vise, om det er de rigtige patienter, der bruger akutknappen, siger Jonas Fynboe Ebert.

- Nu får vi vished for, om patienterne oplever akutknappen som en god måde at øge trygheden i ventetiden. Dermed får vi et godt grundlag for at vurdere, om tilbuddet skal gøres permanent, siger Jørgen Nørby.

Han er formand for det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Akutknappen afprøves sideløbende i Lægevagten i Region Midtjylland, tlf. 7011 3131, og i Region Hovedstadens Akuttelefon 1813.

Fakta om forsøget:

 • I Region Midtjylland får tilfældigt udvalgte borgere, der ringer til Lægevagten på 7011 3131 fra 4. september 2017, som del af et forskningsforsøg, mulighed for at trykke 9 for at springe køen over.
  I Region Hovedstaden får borgere fra samme mulighed, når de ringer til Akuttelefonen 1813.
 • Lægevagten i Region Midtjylland modtog 660.000 opkald i 2016.
 • En undersøgelse af kontakter med lægevagten fra 2014 viste, at:
  • i 5 pct. af tilfældene vurderede den, der ringede op, at det var nødvendigt straks at tale med en læge.
  • i forbindelse med 1 pct. af alle opkald bestilte vagtlægen en ambulance med det samme.
 • Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til forsøget.
 • Akutknappen testes som del af Jonas Fynboe Ebert ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, FEAP.
 • Forsøget er bl.a. finansieret af Trygfonden.

Flere oplysninger:

 •  Jonas Fynboe Ebert, Ph.d.-studerende og læge, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis,
  tlf.: 2530 9292 / jonasebert@ph.au.dk
 • Jørgen Nørby, Formand for det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland,
  tlf. 2945 5261 / jorgen.norby@rr.rm.dk
telefonens 9-tal bliver til en spring-køen-over-knap i Lægevagten

Tilfældigt udvalgte borgere får tilbudt at springe køen over hos lægevagten i Region Midtjylland.

Foto til fri brug i forbindelse med omtale af denne nyhed, med følgende kreditering. Foto: Region Midtjylland.