10.04.2018

Efter 18 år som chef for børne- og ungdomspsykiatrien går ledende centeroverlæge Jens Buchhave på pension ved udgangen af juni. Han forlader et velfungerende Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) med en stor og engageret medarbejderstab fordelt i Herning, Viborg og Risskov

- Det er et spændende job, som jeg er og har været utroligt glad for. Men gennem de senere år har jeg løbende overvejet, hvornår det var det rigtige tidspunkt at stoppe. Det tidspunkt er kommet nu, siger Jens Buchhave, der er fyldt 65 år.

Jens Buchhave kom til det daværende Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov 1. januar 2000 fra en stilling i Skolepsykiatrisk Center i Københavns Kommune. Det var dermed et skifte fra landets mindste til landets største børne- og ungdomspsykiatriske afdeling.

Fra 2007 stod Jens Buchhave i spidsen for opbygningen af et nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, der samlede tre tidligere amters behandling af børn og unge med psykiske sygdomme.

Sideløbende har han og de øvrige ansatte udført et stort arbejde for at få indfaset udrednings- og behandlingsretten, der betød, at ventelisterne blev reduceret til et historisk minimum. Jens Buchave erkender, at han var skeptisk over for det politiske krav om en nedbringelse af ventetiden, men han ser det i dag som et stort løft i psykiatrien.

- Det har været sigende for både ledere og medarbejdere i BUC, at de har gennemført de store forandringer, selvom det har været svært og selvom vi også har været igennem besparelser, siger Jens Buchhave.

Han glæder sig over, at BUC trods en stram økonomi også har haft mulighed for at prioritere forskning i børne- og ungdomspsykiatri.

Jens Buchhave var med til at stifte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i 2002 og blev valgt som foreningens første formand. Tilbage i 1980'erne var han desuden formand for Yngre Læger.

Han vil fremover prioritere sin tid til familien og fritidsinteresser.

Flere oplysninger
Jens Buchhave, ledende centeroverlæge, tlf. 40 10 98 33
Per Jørgensen, lægefaglig direktør, tlf. 20 66 33 84