05.04.2018

Søren Dinesen Østergaard er ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling for Depression og Angst. Her vil han primært forske i såkaldt målebaseret behandling af psykiske lidelser.

Cirka hver femte dansker rammes af en psykisk sygdom i løbet af livet. Psykiske lidelser er en af de største sygdomsbyrder i vort samfund og har ofte meget alvorlige konsekvenser for de mennesker, der lever med dem.

Desværre kender vi kun i begrænset omfang til de processer, som fører til psykiske sygdomme, og dette forhold vanskeliggør målrettet behandling.

Søren Dinesen Østergaard beskæftiger sig i sin forskning netop med spørgsmålene om, hvad der forårsager psykiske lidelser, og hvordan man bedst behandler disse.

I sit nye professorat vil han især fokusere på såkaldt målebaseret behandling, hvor løbende målinger af symptomer samt bivirkninger og overordnet psykisk velvære er med til at guide patientbehandlingen. Ambitionen er at optimere den målebaserede behandling via forskning og sideløbende implementere metoden i klinisk praksis til gavn for patienterne.