Den 6. april tog Dialyseklinikken på AUH sine nye lokaler i brug. Det er en helt ny måde at tænke dialyse og behandling på. Personale, patienter og bl.a. Nyreforeningen har været tæt involveret i udformningen af den nye klinik.

Noget af det vigtigste for både patienter, Nyreforening og personale har været, at klinikken kom til at ligge så der var udsigt og lys inde på stuerne. Dialysepatienter kommer ofte 3-4 gange om ugen i 3-5 timer af gangen og får dialyse.

Optimal udnyttelse af ressourcer

I den nye klinik hænger sengestuerne sammen to og to med et ”glasbur” mellem sig, hvor personalet har overblik over begge stuer. Det giver mere arbejdsro og diskretion til samtaler om behandling end tidligere, da personalet sad inde på stuerne ved et bord.

- Vi er også blevet samlet på en etage fremfor to, som det var før. Det giver en langt større fleksibilitet og mulighed for optimal udnyttelse af vores ressourcer, fortæller Lise Streubel-Kristensen, afdelingssygeplejerske, Dialyskeklinikken og Nyremedicinsk klinik.

Klinikken har fået et topmoderne centralt koncentratanlæg. Tidligere var der mange tunge løft for personalet pga. ca. fem kilos poser med koncentrat, som blev brugt i forbindelse med dialysebehandlingen. Nu trækkes koncentraten direkte fra et anlæg i kælderen op til stuernes dialyseapparater.

Hvad siger patienterne?

Knud Henning Jensen har været i dialyse i seks år:

- Her er lyst og dejligt. Det er jo noget helt andet end før. Man skal lige vende sig til det nye og store, men det skal nok blive godt, siger han.

Alt i alt er stemningen meget positive over de nye lokaler, nu mangler bare flyttekasserne at blive tømt.

Knud Henning Jensen, dialysepatient sammen med afdelingssygeplejerske på Dialyseklinikken og Nyremedicinsk, Lise Streubel-Kristensen. Foto: Tonny Foghmar