25.04.2018

Med det fælles initiativ Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har de tre regioner i Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 2017 været med til at tiltrække nye investeringer, der enten skaber eller fastholder 1.284 job i vestdanske virksomheder. Og gennem de 11 år samarbejdet har eksisteret er det blevet til mere end 6.000 job.

 

2017 var et ekstraordinært godt år, når det gælder tiltrækningen af udenlandske investeringer til Vestdanmark. I alt 1.284 jobs forventes skabt i forbindelse med de 29 udenlandske investeringsprojekter, som Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland har igangsat i deres fælles initiativ, Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI).

FVI har siden 2007 samarbejdet med Udenrigsministeriets nationale investeringsfremme organisation Invest in Denmark om en ekstraordinær indsats for at tiltrække og fastholde job ved hjælp af øgede udenlandske investeringer i virksomheder i de tre vestdanske regioner.

I 2017 igangsatte Invest in Denmark 75 investeringsprojekter over hele landet, hvilket ventes at sikre i alt 2.188 job inden for det første år. Og af disse tegner indsatsen i regi af FVI sig for omkring 60 procent af den forventede jobskabelse.

- Det flotte resultat af det seneste års indsats understreger, at samarbejdet mellem Invest in Denmark og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme effektivt binder den lokale, regionale og nationale investeringsfremmeindsats sammen. Her har vi et stærkt samarbejde, som virker og er med til at skabe stor værdi for de vestdanske virksomheder og deres medarbejdere, siger Ulla Astman, der er formand for FVI og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Projekter i mange erhverv

FVI og Invest in Denmarks samarbejde resulterede i 2017 i en bred vifte af succesfulde investeringsprojekter, der afspejler de vestdanske styrkepositioner og erhvervspolitiske fokusområder for regionerne, herunder inden for sektorerne sundhed- og velfærdsinnovation, energi, miljø og klima, IKT og fødevarer.

Det er desuden opsigtsvækkende, at en meget stor andel af årets projekter er gennemført i samarbejde med udenlandske virksomheder og investorer, som ikke hidtil har været til stede i Vestdanmark.

- Det viser vigtigheden af, at vi giver internationale investorer indsigt i muligheder og potentialer i hele Danmark. Det kan vi kun gøre, fordi der er en stærk regional forankring af den danske erhvervsfremme og et velkoordineret samarbejde med både regionale og nationale aktører, understreger Ulla Astman.

Det meget flotte resultat af investeringsfremmeindsatsen i 2017 skyldes især de to store flagskibe blandt projekterne – nemlig Facebook og Apples annonceringer af mega-datacentre som vil blive opført i Aabenraa og Odense.

Fakta

  • Foreningen for Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark samt Udenrigsministeriet i form af Invest in Denmark.
  • Fra 2015-2017 har FVI skabt og fastholdt 2.355 job, hvilket er langt over målsætningen om 1.400 job over tre år.
  • Invest in Denmark er blevet noteret for i alt 2.188 nye eller fastholdte arbejdspladser i Danmark 2017, hvilket ligger over gennemsnittet for de sidste 3 år. 
  • Invest In Denmark er siden 2007 samlet noteret for skabelse og fastholdelse af 13.992 job i hele Danmark, mens 6.324 af disse job er placeret i Vestdanmark.
  • Læs mere om FVI i foreningens årsrapport for 2017. I rapporten kan du læse om succesen med at tiltrække Facebook og Apples datacentre til henholdsvis Aabenraa og Odense samt om de udenlandske investeringer i virksomhederne WiSpry i Aalborg og Unsilo i Aarhus

Læs FVIs årsrapport her

Yderligere information:

Ulla Astman, formand for bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) og regionsrådsformand i Region Nordjylland, tlf. 3023 6454, ullaa@rn.dk

Karsten Uno Petersen, næstformand for bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, tlf. 2163 1193, kup@rsyd.dk

Malou Munkholm, Specialkonsulent Region Midtjylland,  tlf. 2946 8880, 
malou.munkholm@ru.rm.dk 

 

Læs mere om Region Midtjyllands arbejde for at skabe vækst i hele regionen.

 

Indisk gigant faldt for Aarhus-startup

Unsilos administrerende direktør Thomas Laursen

Via FVI blev den indiske it-gigant Infosys opmærksom på aarhusianske Unsilo, der arbejder med kunstig intelligens og nu har fordoblet størrelsen.

Unsilos cirka 27 medarbejdere udvikler kunstigt intelligente algoritmer til tekstanalyse (såkaldt NLP), og CEO Thomas Laursen ser frem mod et kæmpe potentiale. Både for teknologien og for virksomheden, der i kraft af et nyt internationalt partnerskab  i løbet af det seneste år for alvor har fået en fod i døren til verdensmarkedet.

I slutningen af 2016 købte den indiske it-gigant Infosys, der har mere end 180.000 ansatte, nemlig aktier for 15 mio. kroner i Unsilo. Det har flyttet virksomheden fra 10-15 medarbejdere til i dag 27, og det er en vækst, der i høj grad skyldes, at FVI som en
del af Invest in Denmark gjorde inderne opmærksomme på virksomheden.

- Vi havde tidligere gjort nogle forsøg med at skaffe investorer, men det var ikke gået ret godt, og derfor sagde vi faktisk nej, da Invest In Denmark foreslog et møde med Infosys. Men heldigvis pressede de på. Da vi så mødtes, var der bare super kemi, siger Thomas
Laursen, der er CEO i Unsilo og medstifter sammen med Mads Rydahl.

AI afløser outsourcing
Unsilos software er dybest set et søgesystem, der håndterer og strukturerer store mængder tekst. Det gør det muligt hurtigt at identificere nye løsninger – for eksempel i forskningsdatabaser, hvilket i stigende grad interessant. Ikke mindst for it-servicevirksomheder som Infosys.

- Løsninger som vores bliver i første omgang og i stigende grad brugt til at automatisere simple og ensformige opgaver, hvilket er et område, hvor indiske virksomheder tidligere har vundet opgaver globalt. Derfor er vores teknologi interessant for dem.

- For os betyder partnerskabet, at vi kommer med ud til kunderne i den her kæmpevirksomhed, og dermed mulighed for at opdyrke nye markeder, siger Thomas
Laursen.

Han håber at fortsætte det gode samarbejde med FVI og Invest in Denmark.

- Det har været uvurderligt at kunne trække på den dialog de har haft med Infosys gennem flere år. Jeg tænker næsten på dem som en slags konsulenter, som jeg har lange samtaler med, og som har kunnet klæde os rigtigt godt på i vores forhandlinger, siger Thomas
Laursen.