06.08.2018

Stort forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, slår fast, at individuel træning af forældre til børn mellem tre og syv år med ADHD har en bedre effekt end den måde man behandler i dag.

Der er størst mulighed for et godt resultat, hvis behandling af børn med ADHD bliver tilrettelagt efter det enkelte barns behov. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, som involverede 164 børn mellem tre og syv år og deres forældre. 

Forældretræningsprogrammet giver forældre teknikker til at træne deres barns færdigheder og til at få en lettere hverdag med deres barn. 

- Undersøgelsen slår fast, at et individuelt tilbud til forældrene, hvor træningen er tilrettelagt præcis til deres børn, har den bedste effekt. Typisk bliver forældre undervist mere generelt og i grupper bestående af flere forældre, men ved at tage udgangspunkt i det unikke barn, får vi mulighed for at tage højde for præcis det barns behov.

Det fortæller Anne-Mette Lange, klinisk psykolog på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital, Risskov, og Aarhus Universitet, som står bag undersøgelsen, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

- Resultaterne viser, at børnene bliver mindre hyperaktive, bliver bedre til atkoncentrere sig og får en bedre impulskontrol ved den nye måde, hvor vi hjælper forældrene til at træne deres børn, fortæller Anne-Mette Lange.

Egen ADHD spiller ingen rolle

Undersøgelsen har taget højde for forældrenes eventuelle egne diagnoser. Også her er resultaterne overraskende.

- Vi har set på, om forældrenes egne ADHD-symptomer påvirker barnets fremgang i behandlingen. Det viser sig, at sådanne symptomer ingen indflydelse har på, om forældre kan hjælpe deres egne børn. Forældrene får nogle teknikker, som hjælper både børnene med ADHD og hele familien i hverdagen. Vores opgave er at undervise forældrene i, hvordan de kan være deres børns trænere, fortæller hun.

Undersøgelsen er den største danske kliniske undersøgelse nogensinde, når det handler om små børn med ADHD. Med 164 deltagende børn og deres forældre er undersøgelsen samtidig en af de største behandlingsundersøgelser i landet foretaget i børne- og ungdomspsykiatrien.

Bag om undersøgelsen

 • 164 børn mellem tre og syv år og deres forældre deltog i undersøgelsen. Børnene var henvist gennem helt almindelige henvisningsveje, udredt og diagnosticeret med ADHD. Herefter blev de spurgt om de ville deltage i projektet. Nogle børn blev udvalgt til projektet – andre modtog den gængse behandling.
 • Forældrene deltog i unikke træningsforløb. Tilrettelagt ud fra hvilke behov deres barn og deres familie havde. Ingen træningsforløb er derfor helt identiske.
 • Undersøgelsen startede i 2012og har haft 1300 børn med i en kontrolgruppe. Kontrolgruppen skulle bruges til at undersøge, om de 164 børn var repræsentative for børn med ADHD.
 • Undersøgelsen er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisske småbørnsafsnit i Risskov, Herning og Glostrup i Region Midtjylland og Region Hovedstaden.
 • Undersøgelsen er finansieret med 12 millioner kroner fra Trygfonden. Desuden har Region Midtjylland og Region Hovedstaden bidraget.
 • Undersøgelsen er offentliggjort i det anderkendte tidsskrift Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
 • Hver måned udpeger tidsskriftet en artikel, som bliver fremhævet i en Podcast. I august er det Anne-Mette Lange, der bliver interviewet og fortæller om forældretræning og ADHD fra det danske studie. (https://www.jaacap.org/content/podcast)
 • Hver måned udvælger tidsskriftet desuden én artikel, der skal indgå i et online program for videreuddannelse af børne-og ungdomspsykiatere og relaterede faggrupper. Artiklen om forældretræning er blevet udpeget som månedens artikel til dette program.

Flere oplysninger

 • Anne-Mette Lange 
  Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Tlf: 28771566 Mail: Anne-mette.Lange@ps.rm.dk

 • Per Hove Thomsen 
  Klinisk Lærestolsprofessor, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Tlf: 21172976 Mail: Per.Hove.Thomsen@ps.rm.dk

Forældres individuelt tilrettelagte træningen af små børn med ADHD har bedre effekt en den behandling, børnene tilbydes i dag. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.