Marianne Johansson Jørgensen tiltræder 1. marts 2018 som ny sundhedsfaglig forsker med overordnet ansvar for Forskningsenheden på Regionshospitalet Horsens.

Marianne Johansson Jørgensen (45) er uddannet sygeplejerske og har en master i Public Health fra Aarhus Universitet.

Hun tog sin ph.d.-uddannelse ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet og har gennemført adjunktuddannelsen i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet.

Marianne har tidligere haft ansættelser ved bl.a. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, og kommer senest fra en stilling som adjunkt i patientinvolvering ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Forskning inden for det tværsektorielle

På Regionshospitalet Horsens kommer Marianne Johansson Jørgensen til at arbejde med at konsolidere og videreudvikle hospitalets forskningsenhed samt de forskningsrelaterede aktiviteter på hospitalet.

I et tæt samarbejde med hospitalets akademiske koordinator og hospitalets samarbejdspartnere i øvrigt vil hun tage initiativ til nye forskningsprojekter inden for hospitalets forskningsstrategi og sundhedstjenesteforskning.

- Forskning spiller en stadig større rolle for Regionshospitalet Horsens, og med Marianne Johansson Jørgensen får hospitalets forskningsenhed en kapacitet med solid akademisk og forskningsmæssig baggrund, siger sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant.

- Marianne har erfaring med flere tværfaglige projekter inden for patientinvolvering på tværs af sundhedsvæsenet. Det er tiltag, som ligger rigtig fint i tråd med de udviklings- og forskningstiltag, vi kommer til at arbejde med på Regionshospitalet Horsens, siger Hanne Sveistrup Demant.

Sammen med projektlederen kommer Marianne også til at stå i spidsen for det treårige forskningsprojekt 'Tværspor', der skal vise, om og hvordan store datamængder på tværs af sektorerne kan omsættes til bedre og mere forbyggende behandling for patienterne.

Endelig skal Marianne også vejlede og undervise hospitalets ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende, akademisk uddannet personale samt øvrige forskningsaktive på hospitalet.

Fakta:

  • Forskningsenheden ved Regionshospitalet Horsens har i dag 13 ph.d.-studerende tilknyttet.
  • Hospitalets forskningsindsats omfatter forskning inden for anæstesiologi, geriatri, gastroenterologi inkl. forskning i livsstilssygdomme, ortopædkirurgi, reproduktion og gynækologi/obstetrik samt det akutte område. Derudover gennemfører hospitalet tværsektoriel forskning.

Flere oplysninger:

  • Hanne Sveistrup Demant, Sygeplejefaglig direktør,  Tlf. 7842 5006, HANDEM@rm.dk

Foto: Martin Ballund