01.02.2018 

Med ros for aktivitet, resultater og planer på forskningsområdet tager det vestdanske center for neurorehabilitering hul på en ny fem-års-periode som universitetsklinik.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter høstede stor ros og klapsalver, da det fælles ledelsesforum for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (LUR) forleden fornyede neurocentrets status som universitetsklinik for de kommende fem år. 

Hovedindgangen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Foto: Hospitalsenhed Midt 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) blev den 1. februar 2013 godkendt som universitetsklinik for neurorehabilitering ved Aarhus Universitet for en periode på fem år. Til grund for LUR's beslutning om at fortsætte samarbejdet lå en omfattende rapport fra Hospitalsenhed Midt om RHN's første fem år som universitetsklinik – og en evaluering fra et bedømmelsesudvalg, nedsat af Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, bestående af tre professorer*).

"Hammel Neurocenter har i perioden 2013-2016 med status af universitetsklinik haft en stor og frugtbar forskningsaktivitet, som er dokumenteret med en lang række publikationer. Publikationsraten har været jævnt stigende igennem årene og er det fortsat. Forskningsaktiviteten har især koncentreret sig om motorisk rehabilitering, kognitive forstyrrelser og undersøgelser af bevidsthed samt om unge med erhvervet hjerneskade. Denne vigtige forskningsaktivitet ønskes fortsat i årene fremover, og der er lagt en realistisk plan for den videre aktivitet".

Det skriver bedømmelsesudvalget i sin enstemmige anbefaling af, at Hammel Neurocenter fortsætter som universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin under Aarhus Universitet frem til 31. januar 2023.

I den vedtagne indstilling til LUR beskrives RHN's forskningsaktivitet som "meget imponerende" og "flot".

Det blå stempel

Regionens og universitetets samarbejde om universitetsklinikker har til formål at løfte den patientnære forskning op på højeste internationale niveau. Udnævnelsen til universitetsklinik er dermed også et kvalitetsstempel.

- De første fem år som universitetsklinik har klart betydet en konsolidering af den forskning, der er udgået fra Hammel Neurocenter. Jeg forventer, at genudnævnelsen får positiv betydning for vores muligheder for at tiltrække eksterne forskningsmidler. Så vi er både glade og stolte over blåstemplingen, som vi vil udnytte og gøre alt for at omsætte til ny viden og bedre behandlingsmuligheder for patienter, der har pådraget sig en hjerneskade, siger RHN's forskningsansvarlige, professor og overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen.

*) Institut for Klinisk Medicin, HEALTH, Aarhus Universitet, havde udpeget følgende til bedømmelsesudvalget for evaluering af Hammel Neurocenter med henblik på fortsættelse som universitetsklinik inden for neurorehabilitering:
- Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor in rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
- Professor, dr.med. Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, Glostrup
- Professor, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på Hospitalsenhed Midts hjemmeside: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-hammel/ 

Flere oplysninger

  
Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt, Lars Dahl Pedersen, telefon 7844 1002 / 4031 3230.

Hent pressemeddelelse (pdf) 

Fakta

  

  • I Region Midtjylland har regionshospitalerne mulighed for at knytte et lægefagligt speciale til Aarhus Universitet som en universitetsklinik. En universitetsklinik kan også afgrænses til et fagområde inden for et større speciale eller en flerhed at specialer inden for et større område. 

  • Universitetsklinikken baserer sig på en formaliseret fem-års-aftale om fælles prioritering af forskningsindsatsen på området og på forskningskulturen generelt. Fokus er patientnær forskning på højeste internationale niveau. 

  • I perioden 2013-2017 fik forskere på RHN's universitetsklinik publiceret 100 videnskabelige artikler. Herudover var fire undervejs. Fem forskere afsluttede ph.d.-projekt i perioden 2013-2016. Fire gik i gang i 2017.

  • Aktuelt er ansatte i RHN's universitetsklinik vejleder for 18 ph.d.-studerende – herunder hovedvejleder i seks forløb.