08.02.2018

16 midtjyske kommuner er nu med i foreningen MedTech Innovation Consortium (MTIC), der bygger bro mellem hospitaler, videninstitutioner og virksomheder om udvikling og test af ny teknologi på sundhedsområdet.

Det midtjyske konsortium for sundhedsinnovation – foreningen MTIC – har fået tre nye medlemmer i form af kommunerne Ikast-Brande, Lemvig og Samsø. Dermed står MTIC stærkere i arbejdet for at skabe grobund for udvikling af nye sundhedsløsninger i kommuner og på hospitaler samt sikre nyt vækstpotentiale for midtjyske virksomheder.

- At tre yderligere kommuner nu melder sig ind i MTIC giver et løft til regionens satsning på sundhedsinnovation, hvor netop brobygning mellem sektorerne spiller en vigtig rolle. Og jo bredere funderet samarbejdet er, jo bedre mulighed er der for, at vi griber de nye teknologier som big data og kunstig intelligens og får udviklet løsninger, der rækker ind i fremtiden, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S)

Samler trådene

Et eksempel på tilgangen i MTIC er samarbejdet omkring forskningsprojektet Clinical Decision Support System (CDSS). Projektet fik for nylig fik 11.3 mio. kroner af Innovationsfonden til videre udvikling af et IT-værktøj, der potentielt kan forudsige indlæggelser i store patientgrupper.

MTIC har samlet trådene fra virksomheden Enversion A/S, Regionshospital Horsens, Horsens Kommune og Aarhus Universitet, og været med til at skabe grobunden for det nu flyvefærdige innovationsprojekt. 

Den slags samarbejde var netop et af målene, da Foreningen MTIC blev dannet i 2015 med midler fra  Region Midtjylland, Aaarhus Universitet, VIA University College og en række midtjyske kommuner.

Skaber værdi hele vejen rundt

I 2016 fik foreningen yderligere midler fra EU og Vækstforum til en række projekter efter den særlige formel for innovationssamarbejde "Circular Co-Creation".

- Kernen er, at virksomheder, hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner samarbejder om at udvikle produkter til sundhedsvæsenet baseret på reelle behov og koblet med den nyeste forskning. Det skaber værdi hele vejen rundt. Virksomhederne får mulighed for at udvikle produkter, der er kommercielt interessante både i Danmark og globalt og sundhedsvæsenet får adgang til nye innovative løsninger, der i sidste ende gavner os alle som borgere, siger Tenna Korsbek Andreasen, adm. direktør i MTIC. Hun glæder sig ligeledes over, at der nu er flere kommuner med.

- Det er rart at se, at der nu sker en mærkbar udvikling og konsolidering. Det åbner for nye innovationsprojekter på tværs at sektorerne og dermed nye muligheder for både forskning, erhvervsliv og sundhed, siger hun.

Der er syv store projekter i fuld gang hos MTIC. Ligesom der lige nu arbejdes målrettet med området "fødevarer og sundhed", der har meget stort innovativt potentiale.

Fakta

  • Medtech Innovation Consortium (MTIC) er en forening dannet af Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og en række midtjyske kommuner.
  • Fra årsskiftet til 2018 er yderligere tre kommuner gået ind i samarbejdet. 16 kommuner er nu med i MTIC.
  • MTIC bygger bro mellem kommuner, hospitaler, private virksomheder og vidensinstitutioner.
  • Målet er at udvikle, teste og implementere velfærds- og sundhedsteknologiske produkter, løsninger og services til sundhedsvæsenet
  • Læs mere på www.mtic.dk

Yderligere information

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, mail.  kuhnau@rr.rm.dk 

Adm. direktør i MTIC, Tenna Korsbek Andreasen, tlf, 2967 3563 mail. tka@mtic.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer