01.02.2018

Regionsrådet bevilgede i går 12,7 mio. kr. til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.

Et større og samlet mor og barn-hus skal fremover være med til at sikre fødende fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg gode rammer og fødselsforløb.

Sammen om børnene

I dag ligger de to afsnit hver for sig, og mor og barn-afsnittet er indrettet i utidssvarende lokaler i det tidligere patienthotel.

- Vi vil gerne give vordende og nybagte familier oplevelsen af en god sammenhæng imellem fødsel og barselsperiode. Det skal de nye faciliteter bidrage til samtidig med, at personalet får bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs og udvikle det faglige fællesskab, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Mange børn på vej

Med bevillingen fra regionsrådet får det nye samlede Mor og Barn-hus på Regionshospitalet Horsens udvidet kapaciteten, så det kan håndtere op til 2.500 fødsler på årsbasis.

Antallet af fødsler på hospitalet er steget fra 1.721 i 2013 til 2.163 i 2017, og ifølge prognosen fra Danmarks Statistik vil antallet af 0-årige i hospitalets optageområde, dvs. Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner, stige fra 2215 i 2017 til 2664 i 2025.

Flere barsels- og fødestuer

Det nye Afsnit for Mor og Barn indrettes derfor med plads til 19 barslende fordelt på 15 stuer mod i dag 14 barselspladser. Desuden indrettes en tele-stue til behandling af de mest syge børn og med plads til både specialistteams og forældre.

Selve fødeafsnittet udvides med en enkelt stue, så afsnittet fremover råder over seks fødestuer og med mulighed for at skærme forældre, som har mistet et barn.

Rokade giver plads

Kvadratmeterne til det samlede mor og barn-hus findes ved hjælp af en rokade, hvor Sengeafsnit for Kvindesygdomme rykker ud af Kvindehuset og ind i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' og ved at udnytte det råhus, der blev etableret i forbindelse med opførelsen af Kvindehuset.

Ombygningen af Kvindehuset vil begynde i sommeren 2018 og forventes færdig i efteråret 2019.

 

Flere oplysninger