11.01.2018

Ny teknologi og en målrettet indsats skal give Hospitalsenhed Midt landets mest moderne laboratorium – og dermed hurtigere svar på patienternes blodprøver.

Onsdag eftermiddag blev snoren klippet til et nyt, fuldautomatisk analysesystem, som sammen med et nyt rørpostanlæg skal forkorte svartiden på de 4,75 millioner blodprøveanalyser, der hvert år gennemføres på Regionshospitalet Viborg.

- For patienterne vil de nye arbejdsgange betyde, at de får hurtigere svar på deres blodprøver. Og det betyder, at de hurtigere kan komme i den rette behandling og hurtigere kan få lov at komme hjem igen, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Effektive arbejdsgange giver hurtigere svar

Med den nye teknologi kan bioanalytikerne fra Blodprøver og Biokemi fremover sende blodprøverne med rørpost direkte fra eksempelvis et sengeafsnit på 13. etage til laboratoriet på etage 4.

Her bliver prøverne automatisk modtaget og sendt videre til den relevante analyse, inden de bliver sat i depot og til sidst kasseret, hvis lægerne ikke efterspørger yderligere analyser. Dermed skal medarbejderne nu bruge en del mindre tid på transport, håndtering og bortskaffelse af blodprøver.

I alt er der investeret knap 25 millioner kroner i maskiner, automatisering, lokaler og efteruddannelse af medarbejderne. Blandt investeringerne er et helt nyudviklet Siemens-udstyr til kemiske analyser. Hospitalsenhed Midt er det første laboratorium i Danmark til at benytte det nye system, som på verdensplan er installeret på 24 hospitaler. Heraf har kun ganske få udstyret integreret i et stort fuldautomatisk analysesystem som i Viborg. Af samme grund vil Blodprøver og Biokemi formentlig i en periode komme til at fungere som fremvisningssted for andre danske og udenlandske hospitaler.

Handler om mere end teknologi

Men vejen mod Danmarks mest moderne laboratorium går omkring andet og mere end nyt, avanceret udstyr, understreger ledende bioanalytiker Torben Hansen.

- Udstyret vil gøre en kæmpe forskel for os, men hvis man udelukkende satser på teknologien og maskinerne, så er man måske nok Danmarks mest moderne laboratorium, når man klipper snoren. Men så snart nogle andre klipper en snor et andet sted, er man jo overhalet. Derfor har vi satset på en indsats, som både handler om teknologi og lokaler og om den måde, vi arbejder og samarbejder på, siger Torben Hansen.

I praksis betyder det, at den nye teknologi følges op med en målrettet indsats for konstant at udvikle og indrette såvel de fysiske rammer som medarbejdernes arbejdsgange og samarbejde bedst muligt. Det betyder blandt andet, at afdelingen løbende vil tilpasse sig behovene andre steder på hospitalet, kommunikerer tæt med de praktiserende læger og have fokus på at finde de bedste løsninger for patienterne.

Mere tid til patienterne

Ud over en mere effektiv drift, hurtigere svar og bedre arbejdsmiljø, betyder de nye arbejdsgange og automatiske processer samtidig, at medarbejderne i Blodprøver og Biokemi fremover kan bruge en større del af deres arbejdstid på patientrettede opgaver.

- Indsatsen hos Blodprøver og Biokemi er et eksempel på, hvordan ny teknologi og nye arbejdsgange kan støtte op om ambitionen om at sætte patienterne i centrum, samtidig med at vi effektiviserer hospitalets drift, konkluderer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

I første omgang er det de fysiske rammer på Regionshospitalet Viborg, der er blevet ændret, men senere på året investeres der desuden i nyt analyseudstyr på søsterhospitalet i Silkeborg, hvor der samtidig forberedes til et tilsvarende fuldautomatisk analysesystem.

Flere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt, tlf. 7844 1002