31.01.2018

Regionsrådet besluttede i dag, onsdag den 31. januar, hvem der får plads i regionsrådets stående og midlertidige udvalg. Med udpegningerne er fordelingen af opgaver efter valget på plads.

Det regionsråd som vælgerne satte sammen ved valget i november 2017 besluttede i dag hvem der skal have plads i udvalgene for de fire største ansvarsområder: Hospitaler, nære sundhedstilbud, psykiatri og socialområdet og regional udvikling.

Udvalgsarbejdet giver politikerne mulighed for at følge organisationens udfordringer på nærmeste hold. Efter ændringer i styrelsesvedtægten har udvalgene fået nye opgaver, der blandt andre omfatter borgerhenvendelser, høringer m.m.

Den politiske indflydelse på sagsgangen er desuden øget, så det fremover er udvalgene, der beslutter, hvad der skal stå i indstillingerne til forretningsudvalget. Den beslutning har hidtil ligget hos Region Midtjyllands direktion.

Der er ikke ændret på regionsrådsmedlemmernes adgang til at rejse sager.

Nye stående udvalg


Hospitalsudvalget (11 medlemmer) 
Se udvalgets kommissorium
Henrik Gottlieb Hansen (S), Ib Bjerregaard (V), Henrik Fjeldgaard (S), Birgit M. Christensen (S), Mette Valbjørn (S), Jørgen Winther (V), Erik Vinther (V), Susanne Buch (SF), Else Kayser (EL), Nicolaj Bang (K), Jakob Rixen (LA).


Psykiatri- og Socialudvalget (9 medlemmer) 
Se udvalgets kommissorium
Jacob Isøe Klærke (SF), Mikkel Rasmussen (PL), Signe Lund Jensen (EL), Ole Jepsen (S), Lars Møller Pedersen (S), Olav Nørgaard (V), Steen Jakobsen (V), Marianne Karlsmose (KD), Ole Revsgaard Andersen (DF).


Udvalg for Nære Sundhedstilbud (9 medlemmer)
Se udvalgets kommissorium
Annette Roed (S), Rasmus Foged (ALT), John G. Christensen (S), Else Kayser (EL), Mikkel Rasmussen (PL), Ulrich Fredberg (V), Finn Thranum (V), Christian Møller-Nielsen (V), Lone Langballe (DF).


Udvalg for Regional Udvikling (9 medlemmer)
Se udvalgets kommissorium
Jørgen Nørby (V), Flemming Knudsen (S), Carsten Kissmeyer (V), Arne Lægaard (V), Torben Nørregaard (V), Claus Kjeldsen (S), Morten Flæng (S), Hanne Roed (R), Rasmus Foged (AL).

De stående udvalg fungerer i hele valgperioden.


Nye midlertidige udvalg

På sit møde i dag valgte rådet også medlemmer til fire midlertidige udvalg med hver syv medlemmer. Udvalgene fungerer i 2018. Læs om udvalgenes kommissorium.

Det midlertidige udvalg for Kollektiv Trafik
Niels Erik Iversen (S) formand, Finn Thranum (V) næstformand, Claus Kjeldsen (S), John G. Christensen (S), Christian Møller-Nielsen (V), Torben Nørregaard (V), Mikkel Rasmussen (PL).

Det midlertidige udvalg for Bæredygtig Vækst
Susanne Buch (SF) formand, Jørgen Nørby (V) næstformand, Henrik Fjeldgaard (S), Lars Møller Petersen (S), Marianne Carøe (S), Ib Bjerregaard (V), Steen Jakobsen (V).

Det midlertidige udvalg for Demokrati og Inddragelse
Mette Valbjørn (S) formand, Else Kayser (EL) næstformand, Annette Roed (S), Ole Jepsen (S), Dorte West (V), Olav Nørgaard (V) og Steen Jacobsen (V).

Det midlertidige udvalg for Værdibaseret Styring
Formand Erik Vinther (V), næstformand Conny Jensen (S), Birgit Christensen (S), Marianne Carøe (S), Arne Lægaard (V), Ulrich Fredberg (V) og Hanne Roed (R).

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768