14.06.2018

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen om brug af tvang i psykiatrien viser, at der fortsat udøves for meget tvang i Region Midtjylland, men udviklingen er begyndt at vende.

Fra slutningen af 2017 ses et betydeligt fald i antallet af patienter, der bæltefikseres i Region Midtjylland. I de første fem måneder i 2018 blev 184 patienter berørt af bælter. I samme periode i 2017 skete det for 220 patienter og i perioden i 2016 var det 235 patienter.

- Det er gået for langsomt med at få nedbragt brugen af tvang de første år. Det har været tydeligt. Derfor er der nu ekstra fokus på det og der gøres en særlig indsats i hele psykiatrien. Vi kan se på de nyeste tal, at den indsats virker, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Udviklingen for 2018 bæres især af afdelingerne i Horsens, Randers, Viborg samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. For eksempel blev syv patienter bæltefikseret i Horsens i de første fem måneder af 2018. Året før skete det for 31 patienter i samme periode.

I både Horsens og Randers har der været perioder på over to måneder uden bæltefikseringer.

Samtidig er der sket et fald i de langvarige bæltefikseringer.

- Vi har dog stadig lang vej endnu. Men det giver en gejst for det videre arbejde, når vi oplever at nogle afdelinger er helt uden bæltefikseringer i flere måneder, siger Jacob Isøe Klærke.

Alle psykiatriens afdelinger har afprøvet forskellige metoder til at nedbringe tvang. Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen vurderer, at det er resultaterne er det arbejde, der nu begynder at vise sig.

- Det har taget lang tid, og måske også for lang tid. Det afgørende er, at flere af vores afdelinger ser ud til at have knækket koden. Nu gælder det om at fastholde og udbrede den gode udvikling, siger han.

Fakta

  • Regionerne indgik i 2014 en aftale med Sundhedsministeriet.
  • Aftalen har som mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og at den samlede brug af tvang reduceres.

Flere oplysninger

• Jacob Isøe Klærke, formand for Psykiatri og Socialudvalget: 26 83 74 96

• Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør: 29 62 90 45