02.06.2018

Region Midtjyllands fødevaresatsning har gjort virksomheder markant mere innovative. Det har positiv effekt på både ambitionsniveau og resultater, viser ny stor analyse.

Indsatsen for bedre vækstvilkår i den midtjyske fødevarebranche virker. Det viser en analyse udført af Pluss Leadership med besvarelser fra 689 virksomheder i hele landet. Af dem har 116 deltaget i den midtjyske fødevaresatsning – for eksempel som en del af Future Food Innovation (FFI) – og deltagelsen har givet dem markant større vækstambitioner end virksomheder i referencegruppen. Samtidigt viser analysen, at de deltagende virksomheder har igangsat eller gennemført flere nye innovative processer end ikke deltagende virksomheder.

Dertil dokumenterer analysen med udgangspunkt i tal for virksomheder, der har deltaget i FFI-programmer fra 2010-2015, at virksomhederne tre år efter de starter deltagelse i et program klarer sig markant bedre end virksomheder, der ikke har deltaget. Konkret med en omsætning, der er 290.000 kr. per årsværk højere end andre fødevarevirksomheders og 410.000 kr. per årsværk højere end en referencegruppe af virksomheder i øvrige brancher. En lignende udvikling ses i antallet af beskæftigede.


- Analysen bekræfter, at regionsrådet satsede rigtigt, da vi besluttede at sætte gang i satsningen "Klog hverdagsmad som sund forretning". Her var det vigtigste mål at gøre de mange små og mellemstore fødevarevirksomheder mere innovative, så de kunne udnytte de muligheder, som globale udfordringer skaber og dermed skabe nye job og bæredygtig vækst. Det er lykkedes over forventning, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

Det brede partnerskab er afgørende

Han forklarer, at det har været vigtigt for Regionen at sætte klare politiske pejlemærker for indsatsen samt sikre bred forankring. Både hos de operatører, der står i spidsen for de enkelte udviklingsprogrammer, hos virksomheder og erhvervsorganisationer samt hos regionens vidensinstitutioner, der spiller en vigtig rolle for innovationen i det midtjyske fødevareerhverv.

Ifølge analysen, hvor både operatører og vidensinstitutioner roser indsatsen, er netop denne forankring i et bredt partnerskab da også en stor del af hemmeligheden bag successen.

- Den måde fødevareområdet har udviklet sig på i Region Midtjylland er et godt eksempel på, hvordan man effektivt kan skabe grobund for innovation og vækst ved at få offentlige aktører, videns- og uddannelsessektoren og virksomheder til at arbejde sammen. Dette kræver en indsats, der både har øje for virksomhedernes behov – også dem, de måske ikke altid selv erkender i en travl hverdag – øje for de globale udfordringer, der præger os alle og ikke mindst øje for de konkrete muligheder, der findes lokalt i form af udviklingsmiljøer, vidensmiljøer, iværksættere og ildsjæle, siger dekan for Science and Technology på Aarhus Universitet Niels Christian Nielsen.

Ny lov fjerner fundamentet

På den baggrund har han og mange andre udtrykt bekymring over den nye aftale om et nyt erhvervsfremmesystem, som et smalt flertal på Christiansborg har indgået. Her skrives regionerne ud af erhvervsfremmen.

- Det koster tid og ressourcer at etablere velfungerende og tillidsfulde relationer og dermed er det stærkt bekymrende at netop de stærke regionale partnerskaber om udvikling, der bl.a. har medvirket til at gøre Midtjylland til Danmarks Fødevareregion, pludseligt synes at være skrevet helt ud af ligningen i et nyt erhvervsfremmesystem, siger Niels Christian Nielsen.

Virksomhed fordoblede omsætning

En af de virksomheder, som har fået gavn af den midtjyske fødevaresatsning er Toft Care i Roslev i Skive Kommune, der udvikler og producerer fødevarer til småtspisende. Toft Care har deltaget i en række forskellige projekter i den regionale fødevaresatsning og på den baggrund fordoblet sin omsætning i løbet af de seneste tre år. Aktuelt har et forløb med FFI ført til samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Videncenter for Fødevareudvikling, Vifu, samt rådgivervirksomheden Innovaconsult i Aarhus.

- De regionale erhvervsfremmemidler har betydet, at vi har fået mulighed for at tænke i udvikling – endda sammen med de helt rigtige samarbejdspartnere – samtidigt med at vi drifter virksomheden. Det er en afgørende årsag til at vi er vokset, som vi har gjort, siger direktør Peter Toft.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Peter Toft, direktør i Toft Care, der udvikler mad til småtspisende, fremhæver den regionale erhvervsfremmeindsats som afgørende for, at Toft Care i løbet af de seneste tre år har fordoblet omsætningen.

Fakta

 

  • Region Midtjylland har gennem 10 år satset målrettet på at skabe optimale regionale vækstvilkår for de midtjyske fødevarevirksomheder med satsningen "Klog hverdagsmad som sund forretning"
  • En ny stor analyse foretaget af virksomheden Pluss Leadership viser, at indsatsen i høj grad lever op til målet: At give fødevarevirksomheder i regionen adgang til innovation og dermed mulighed for at skabe bæredygtig vækst.
  • Analysen bygger på både kvalitative og kvantitative besvarelser fra i alt 689 virksomheder. Af dem er 292 hjemmehørende i Midtjylland. 84 af disse har deltaget i fødevaresatsningen uden direkte økonomisk støtte og 32 i aktiviteter med direkte økonomisk støtte.
  • Begge grupper har oplevet markant positiv effekt på både innovationsgrad og vækstambition.
  • Derudover viser analysen, at virksomheder, der deltog i aktiviteter med økonomisk støtte fra 2010 til 2015 efter tre år målt på omsætning og værdiskabelse klarer sig markant bedre end både andre fødevarevirksomheder og virksomheder i andre brancher.
  • Læs mere om Future Food Innovation (FFI) 
  • Find Fremdriftsanalyse – Den midtjyske fødevaresatsning: ”Klog Hverdagsmad” 2015-2017

Flere oplysninger