24.05.2018

Midtjysk samarbejde om klimatilpasning bliver fremhævet i ny oversigt over 100 vigtige danske klimaprojekter.

Coast to Coast Climate Challenge er med i ny oversigt over vigtige klimaprojekter

Den netop offentliggjort publikation Klima100 kortlægger for første gang de vigtigste klimatilpasnings-projekter i de danske kommuner, og Region Midtjylland er stærkt repræsenteret. Ud af de 100 projekter udvalgt i 80 kommuner, er der således 28 midtjyske. En række af projekterne har dertil direkte tilknytning til det store midtjyske partnerskab om klimatilpasning Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der også i sig selv bliver fremhævet i publikationen som et markant tværgående projekt. 

Formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S) glæder sig over det stærke midtjyske aftryk i Klima100 – og ikke mindst anerkendelsen til C2C CC, der har Region Midtjylland som projektleder, og samler 31 partnere på tværs af kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder.

- Vi oplever allerede konsekvenser af klimaforandringer, og vi ved, at de kun bliver større fremover, men samtidigt indeholder klima-udfordringen en række muligheder for virksomheder med speciale i vand. Med Coast to Coast-projektet kombinerer vi en målrettet indsats for at beskytte os mod klimaforandringer samtidigt med at vi giver vores virksomheder bedre kort på hånden, siger han.

Vigtigt fokus på gode løsninger

Klima100, der er udviklet af tænketanken Sustainia i samarbejdet med Concito og finansieret af Realdania har blandt andet som formål at øge kendskabet til igangværende projekter og dermed muligheden for at lade sig inspirere. Det formål er helt i tråd med visionen i C2C CC.

Udover de konkrete og afledte løsninger i de 24 delprojekter skal projektet nemlig skabe grundlag for videre arbejde med klimatilpasning ved at fastholde den viden og erfaring, projektet udvikler.  Den opgave bliver blandt andet løst i de to udstillings- og videnscentre Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg, ligesom Region Midtjylland løbende dokumenterer projektet, der er støttet med 52 mio. kroner fra EU Life.

- Det er afgørende for projektets langsigtede succes, at de erfaringer, vi er i fuld gang med at opbygge, kommer ud til en større kreds. Så vi er selvfølgelig rigtig glade for, at være en del af Klima100, siger projektleder i Coast to Coast Climate Challenge, Dorthe Selmer

Fakta

  • Publikationen Klima100 er den første kortlægning af det store arbejde med klimatilpasning, der foregår i de danske regioner og kommuner.
  • Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, der med inputs fra CONCITO og et ekspertpanel har stået for vurdering og udvælgelse af klimaløsningerne.
  • Ekspertpanelet består blandt andet af repræsentanter fra DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.
  • De 100 projekter fordeler sig geografisk med 7 i Region Nordjylland, 7 i Region Sjælland, 19 i Syddanmark, 31 i Hovedstaden og 27 i Midtjylland. Hertil kommer 9 tværkommunale projekter.
  • Herunder altså Coast to Coast Climate Challenge, der samler 31 partnere om 24 delprojekter – læs mere på www.c2ccc.eu
  • Læs mere om Klima100 og hent publikation

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, mail. kuhnau@rr.rm.dk
  • Projektleder C2C CC Dorthe Selmer, Region Midtjylland, tlf. 3053 9544, mail. dorsel@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer