31.05.208

Regionsrådet har givet regionens Præhospital mulighed for selv at drive ambulancer. Det drejer sig om to til fire ambulancer, som forventes at være i drift omkring sommeren 2019.

Det er på regionsrådsmødet den 30. maj besluttet, at Præhospitalet kan hjemtage driften af to til fire ambulancer. De regionale ambulancer forventes at rykke ud til kritisk syge og tilskadekomne midtjyder fra baser i Aarhus og Randers.

Styrker konkurrencen

Erfaringen med regional ambulancedrift vil bidrage til, at Region Midtjylland kan gennemføre endnu mere kvalificerede udbud af ambulancedriften og dermed sikre mest mulig sundhed for pengene.

- Ved at hjemtage nogle få ambulancer får vi i regionen selv erfaringer med ambulancedrift. Det giver for det første et bedre grundlag for at lave kvalificerede kontrolberegninger til det næste ambulanceudbud, der finder sted i 2020. For det andet får vi styrket konkurrence på området, og det trænger det til. Vi er glade for samarbejdet med vores nuværende leverandører, men det vil gavne konkurrencen i det kommende store udbud, at regional drift indgår som en reel mulighed, siger Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Bæredygtig og effektiv drift

Præhospital direktør Thomas Balle Kristensen glæder sig til den nye opgave og vurderer, at kombinationen af lægebiler og ambulancer vil give en bæredygtig og effektiv drift.

- Det er en spændende opgave, vi nu skal i gang med. Jeg glæder mig over, at vi ved at supplere med ambulancedrift får en mere bæredygtig organisering og attraktive jobs, hvor redderne på de nye regionale lægebiler fortsat kan køre ambulance en del af arbejdstiden. Samtidig forventer vi, at det vil styrke samarbejdet med vores leverandører og kvaliteten i det samlede tilbud om akuthjælp til borgerne, at Præhospitalet får egne erfaringer med drift af både lægebiler og ambulancer, siger Thomas Balle Kristensen.

Der er i dag 66 ambulanceberedskaber i regionen, og det vil der fortsat være, når de regionale ambulancer begynder at rulle ud på landevejen til akutte opgaver om et års tid.

Drift samt køb af køretøjer og etablering af baser finansieres inden for det eksisterende budget til ambulancedrift.

Fakta

• Præhospitalet har fået mulighed for at drive 2-4 ambulancer inden for det eksisterende budget.
• Den samlede ambulancedrift koster cirka 500 mio. kr. om året.
• Falck Danmark A/S, Responce A/S og Samsø Redningskorps ApS vil fortsat levere langt de fleste af regionens ambulancer.
• Region Midtjylland har i dag 66 ambulancer, og der ændres ikke på dette antal.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
  • Præhospital direktør Thomas Balle Kristensen, tlf. 3038 7193 / thkris@rm.dk 
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer

Foto

Foto af ambulancer kan frit anvendes ved redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse og kreditering af fotograf Niels Aage Skovbo.